Πρώτα τα καλά νέα.

Η ανεργία ξαναγυρίζει στα επίπεδα του 2010, ενώ αποκλιμακώνεται επίσης η ανεργία των νέων, αλλά και των γυναικών χάρη σας κυβερνητικές πολιτικές δραστικής μείωσης των φόρων και των εισφορών αλλά και τα μέτρα για τπν τόνωση της απασχόλησης τη στήριξη των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Τώρα τα κακά νέα.

Θέσεις χαμηλού έως μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων και κατά συνέπεια χαμηλών αμοιβών δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός εργαζομένων, ανέργων και αναζητούντων εργασία να στρέφεται στην αυτοαπασχόληση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χαμηλής παραγωγικότητας και προστιθέμενης αξίας, στερώντας κρίσιμο δυναμικό από την εγχώρια αγορά εργασίας και την οικονομία.

Το σοβαρό, ποιοτικό πρόβλημα της εγχώριας αγοράς εργασίας διαπιστώνεται στην εθνική στρατηγική για την απασχόληση, σε μια προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ) να σχεδιάσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις – διορθώσεις τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και σε αυτό της ζήτησης.

  • Όλα τα στοιχεία σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι πρακτικά απαιτείται έμφαση τόσο στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, μέσω της αναβάθμισης δεξιοτήτων ή της κατάρτισης σε νέες δεξιότητες, όσο και στη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Αυτό δείχνει άλλωστε και ο δείκτης μέτρησης προσφερόμενων θέσεων εργασίας (Job Vacancy Rate – JVR), με τις ελληνικές επιχειρήσεις να βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις σε σχέση με τον μέσο όρο σε επίπεδο Ε.Ε.-27.

Η ανεργία μειώθηκε τον Ιούνιο στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010 και διαμορφώθηκε στο 12,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Εργασίας, κατά την περίοδο 2016-21 το 79% των νέων θέσεων εργασίας ήταν χαμηλών προσόντων και αντίστοιχων αμοιβών.

Μάλιστα, μεταξύ του 2016 και του 2019, οι νέες θέσεις εργασίας υψηλών προσόντων μειώθηκαν.

Οι χαμηλότεροι φόροι και οι χαμηλότερες Ασφαλιστικές Εισφορές ενθάρρυναν ας επενδύσεις και επομένως τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το ίδιο ισχύει για τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων, αλλά και για τον εργασιακό νόμο 4808/21, που ισορροπεί σωστά ανάμεσα στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την προστασία των εργαζομένων, ενώ σημαντική είναι η συμβολή των προγραμμάτων του πρώην ΟΑΕΔ, οι ρυθμοί των οποίων τριπλασιάστηκαν σε σχέση με την περίοδο πριν το 2019.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here