Η Microsoft, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία και οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαθέτει πλέον δωρεάν και στα ελληνικά εκπαίδευση και πιστοποίηση σε «πράσινες ψηφιακές δεξιότητες» (Green Skills). Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση είναι διαθέσιμες για όλους μέσω του Microsoft Sustainability Learning Centre, του LinkedIn και του Inco Academy και αποτελούν ιδανική ευκαιρία τόσο για νέους απόφοιτους, όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν στην επιμόρφωση (upskilling) των εργαζομένων τους.

Οι «πράσινες» ψηφιακές δεξιότητες γίνονται ολοένα και πιο απαραίτητες για τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, σε κάθε τομέα της οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχει σοβαρό έλλειμα τέτοιων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση «LinkedIn Green Jobs», ενώ οι πράσινες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 8% μεταξύ 2015 και 2021, η αντίστοιχη δεξαμενή ταλέντου αυξήθηκε μόνο κατά 6%. 

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση της Microsoft σε «πράσινες» ψηφιακές δεξιότητες διατίθενται για πρώτη φορά δωρεάν και στα ελληνικά με στόχο να καταρτίσουν και νέους αποφοίτους που πρόκειται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα εξοπλίζουν τους ωφελούμενους με τεχνογνωσία για τη δημιουργία βιώσιμων ψηφιακών λύσεων και ειδικότερα για στρατηγικές βιώσιμου σχεδιασμού, δημιουργία πιο φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών, λύσεων και προϊόντων και για αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, με στόχο τη μείωση του αρνητικού αποτυπώματος στο περιβάλλον. 

Παράλληλα, οι «πράσινες» ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο και για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με την εκπαίδευση και πιστοποίηση της Microsoft, εταιρείες και οι εργαζόμενοι αποκτούν γνώσεις γύρω από ψηφιακές πρακτικές και προσεγγίσεις που θα τους επιτρέψουν αργότερα να αναπτύξουν τις δομές και τη δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης, προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση και λειτουργία.

Τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft χωρίζονται σε τρεις κατευθύνσεις: Πράσινη Υποδομή (Green Infrastructure), Πράσινο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Πράσινος Ψηφιακός Σχεδιασμός.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here