Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 30.9.2021 αποφάσισε την τοποθέτηση της κ. Elanor R. Hardwick, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, ως Προέδρου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων (πρώην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου, κ. Shahzad A. Shahbaz. Ο κ. Shahzad A. Shahbaz θα παραμείνει Μέλος της Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά τον κ. Shahzad A. Shahbaz για τις υπηρεσίες που παρείχε ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων είναι η ακόλουθη:

  • Elanor R. Hardwick (Πρόεδρος)
  • Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
  • Carolyn G. Dittmeier
  • Shahzad A. Shahbaz
  • Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here