Με ιδιαίτερη χαρά το Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.» ανακοινώνει την νέα του πρωτοβουλία για κατάρτιση ενός τυποποιημένου σχεδίου Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης για Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών με τίτλο: «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Ε.Α. ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ». 

  Αποκλειστικός σκοπός του εγχειρήματος είναι η – σε τεχνικό επίπεδο –  υποβοήθηση των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων επαγγελματικών ομάδων της αγοράς εργασίας (εργοδοτών -εργαζομένων) να προχωρήσουν στη σύσταση και λειτουργία επαγγελματικών ταμείων προς όφελος των ασφαλισμένων τους μελών. Ειδικότερα, η Ένωση επιχειρεί να σταθεί αρωγός στις εναρκτήριες διαδικασίες δημιουργίας Τ.Ε.Α. ενδιαφερόμενων χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων ή επαγγελματικών ενώσεων με υπόδειξη ενός τυποποιημένου πρότυπου σχεδίου Καταστατικού ως αφετηρία και σημείο εκκίνησης, το οποίο στη συνέχεια θα λαμβάνει την οριστική του μορφή βάσει των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων και αναγκών των φορέων του εκάστοτε νέου επαγγελματικού ταμείου.  

  Επιπλέον, το πρότυπο σχέδιο Καταστατικού που εκπονήθηκε από την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. βασίστηκε στα πλέον πρόσφατα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές Καταστατικά επαγγελματικών ταμείων που αδειοδοτήθηκαν εκ μέρους τους τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που – στην παρούσα φάση –  το καθιστά πλήρως επικαιροποιημένο ως προς τις αναγκαίες τεχνικές απαιτήσεις. 

 Καταληκτικά, είναι κοινή μας αίσθηση ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., θα απολάβει πλήρους αποδοχής από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης καθώς η υιοθέτησή της θα συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στον περιορισμό του υφιστάμενου μέσου χρόνου αναμονής εγκρίσεως Καταστατικών, διευκολύνοντας τόσο το έργο των εποπτικών αρχών όσο και των ενδιαφερόμενων επαγγελματικών ομάδων, απλοποιώντας και επιταχύνοντας σημαντικά την όλη διαδικασία αδειοδότησης.   

  Το ως άνω σχέδιο Καταστατικού μπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.eletea.com.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here