To αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η διοίκηση της Alpha Bank θα έχει στα χέρια της τις 4 δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy και την εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων Cepal.

  1. Pimco,
  2. Davidson Kempner,
  3. Cerved
  4. Elliot Management Corporation

ενδιαφέρονται για το Galaxy γιατί έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις δευτερογενείς αγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ευρώπης

To Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ενέκρινε το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης με Απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και τη σύσταση νέας εταιρείας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Διάσπασης, ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί στην Επωφελούμενη, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης Alpha Bank, που περιλαμβάνονται στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, εμφανίζονται στον από 30.06.2020 ισολογισμό μετασχηματισμού που συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4601/2019 (εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»).

  • Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τη Διασπώμενη μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της πράξης διάσπασης συντελείται η Διάσπαση (εφεξής η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης») και επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι των τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Επωφελούμενη συνιστάται με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης η οποία θα υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

(β) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται, εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 57 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), που εισφέρεται σε αυτήν λόγω της Διάσπασης και απαρτίζει τον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Η Διασπώμενη, μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν σε αυτή μετά τη Διάσπαση.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here