Του Γιάννη Λεοντάρη

Κανόνες για τη διάθεση περισσότερων δεδομένων σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις για την τόνωση της καινοτομίας, αλλά και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, συμφωνήθηκαν ανεπίσημα από τους ευρωβουλευτές και την προεδρία του Συμβουλίου την Τρίτη.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο όγκος των δεδομένων που παράγονται από δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες αναμένεται να πολλαπλασιαστεί επί πέντε μεταξύ 2018 και 2025. Οι νέοι κανόνες αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων και θα ανοίξουν το δρόμο για να επωφεληθούν οι τομεακοί ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων κοινωνία, πολίτες και εταιρείες.

Το κείμενο του νόμου για τη διακυβέρνηση δεδομένων (DGA) που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και των κρατών – μελών, στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης στην κοινή χρήση δεδομένων, δημιουργεί νέους κανόνες της ΕΕ για την ουδετερότητα των αγορών δεδομένων και διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων δεδομένων που κατέχει ο δημόσιος τομέας, π.χ. ορισμένα δεδομένα υγείας, γεωργίας ή περιβάλλοντος.

 

Επίσης, δημιουργεί κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων σε στρατηγικούς τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον, η ενέργεια, η γεωργία, η κινητικότητα, τα οικονομικά, η μεταποίηση, η δημόσια διοίκηση και οι δεξιότητες.

Ακόμα, το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί χωρίς κοινή χρήση δεδομένων, κάτι που βοηθά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ένα οικοσύστημα βασισμένο στα πρότυπα της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν επίσης ότι δεν υπήρχαν κενά που θα επέτρεπαν σε φορείς εκμετάλλευσης από χώρες εκτός ΕΕ να κάνουν κατάχρηση του συστήματος, ενισχύοντας τις διατάξεις για την εμπιστοσύνη και τη δίκαιη πρόσβαση. Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ακριβείς απαιτήσεις σχετικά με το ποιες υπηρεσίες θα υπάγονται στη νέα DGA.

Αξιοποίηση δεδομένων για υποστήριξη της έρευνας, της υγειονομικής περίθαλψης και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής

Οι ευρωβουλευτές πίεσαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα δεδομένα που διατίθενται εθελοντικά για στόχους γενικού ενδιαφέροντος, όπως η επιστημονική έρευνα, η υγειονομική περίθαλψη, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ή η βελτίωση της κινητικότητας.

Οι αξιόπιστες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων θα είναι πιο ορατές και, με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν, θα χρησιμοποιούν ένα κοινό ευρωπαϊκό λογότυπο που θα πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους με την DGA.

Το Ευρωκοινοβούλιο ενίσχυσε επίσης το Συμβούλιο Καινοτομίας Δεδομένων, το οποίο θα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη όταν χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διακυβέρνηση δεδομένων.

  • Το Συμβούλιο θα συμβουλεύει την Επιτροπή για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις ανταλλαγές και την αποθήκευση δεδομένων και θα πιέσει για διεθνή τυποποίηση και φορητότητα δεδομένων.

Με βάση τη συμφωνία, οι φορείς του Δημόσιου τομέα θα πρέπει να αποφύγουν τη δημιουργία αποκλειστικών δικαιωμάτων για την περαιτέρω χρήση ορισμένων δεδομένων, και οι αποκλειστικές συμφωνίες θα πρέπει να περιορίζονται σε περίοδο 12 μηνών για νέες συμβάσεις και 2,5 ετών για υφιστάμενες, προκειμένου να διατεθούν περισσότερα δεδομένα σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η άτυπη συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και την ΕΕ για να τεθεί σε ισχύ.

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here