Διαγραφές απαιτήσεων, ρυθμίσεις και απαλοιφή εξωλογιστικών τόκων άνω των 16 δισ. ευρώ έχουν κάνει τράπεζες και servicers σε κόκκινα δάνεια που έγιναν ή καταγράφηκαν λογιστικά το 2022. Τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν περαιτέρω κατά 289 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο φέτος και πλέον οι servicers διαχειρίζονται απαιτήσεις από κόκκινα δάνεια ύψους 70,68 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων έχουν μειωθεί κατά 16,039 δισ. ευρώ λόγω διαγραφών απαιτήσεων και εξωλογιστικών τόκων από τις τράπεζες οι οποίες μεταβίβασαν τα δάνεια σε funds και διαχειρίζονται τώρα οι servicers.

Η μεγαλύτερη μείωση έχει γίνει στα επιχειρηματικά δάνεια και φθάνει τα 8,721 δισ. ευρώ, καθώς τα επιχειρηματικά δάνεια ήταν τα περισσότερα και συνολικά 32,4 δισ. ευρώ από τα οποία απέμεινε απαίτηση 23,68 δισ. ευρώ μετά τις διαγραφές και την απαλοιφή εξωλογιστικών τόκων. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 οι απαιτήσεις υποχώρησαν εκ νέου και διαμορφώθηκαν στα 23,58 δισ. ευρώ.

Ωστόσο αυτό δε συμβαίνει με άλλες κατηγορίες δανείων και ειδικά με πιο ευάλωτες ομάδες που οι απαιτήσεις από κόκκινα δάνεια αυξήθηκαν αλλά πολύ λιγότερο στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 λόγω των αυξήσεων επιτοκίων της ΕΚΤ.

Αυτό συνέβη με στεγαστικά, καταναλωτικά και με αγροτικά δάνεια όπως και με τα  δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τα οποία οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 377 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι απαιτήσεις στις άλλες κατηγορίες δανείων και ειδικά στα επιχειρηματικά δάνεια των πιο μεγάλων επιχειρήσεων που μειώθηκαν πετραιτέρω κατά 92 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την ΤτΕ.

Μεγάλη είναι και η μείωση στις απαιτήσεις από κόκκινα στεγαστικά δάνεια, όπου διαγράφηκαν 2,775 δισ. ευρώ απαιτήσεων. Από τις απαιτήσεις 24,115 δισ. ευρώ, απέμειναν μετά τις διαγραφές 21,340 δισ. ευρώ, οι οποίες όμως αυξήθηκαν λίγο με απαιτήσεις για νέα κόκκινα δάνεια 46 εκατ. ευρώ για φθάσουν στα 21,386 δισ. ευρώ μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022, μετά τις αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ.

Περίπου αντίστοιχες των στεγαστικών δανείων είναι οι διαγραφές στα καταναλωτικά δάνεια που οι απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 2,395 δισ. ευρώ και  έφθασαν τα 15,823 δισ. ευρώ, αλλά αυξήθηκαν λίγο εκ νέου μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022 κατά 31 εκατ. ευρώ λόγω αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ για να φθάσουν στα 18,854 δισ. ευρώ.

Μεγάλες είναι οι διαγραφές απαιτήσεων από αγροτικά δάνεια και δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών που έφθασαν τα 2,149 δισ. ευρώ. Οι απαιτήσεις μειώθηκαν στα 9,938 δισ. ευρώ αλλά αυξήθηκαν εκ νέου στο τελευταίο τρίμηνο κατά 273 εκατ. ευρώ στα 9,66 εκατ. ευρώ λόγω αυξήσεων επιτοκίων της ΕΚΤ.

Στα δάνεια των ΜμΕ οι διαγραφές απαιτήσεων ήταν 4,45 δισ. ευρώ και οι απαιτήσεις έφθασαν τα 12,433 δισ. ευρώ καθώς αυξήθηκαν εκ νέου κατά 300 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο πέρυσι μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, μείωση κατά 289 εκατ. ευρώ παρουσίασε, στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας μειώθηκε σε 70.679 εκατ. ευρώ, στο τέλος του 2022, έναντι 70.968 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Επισημαίνεται ότι από το τέταρτο τρίμηνο του 2022 στην ονομαστική αξία των δανείων δεν περιλαμβάνονται οι εξωλογιστικοί τόκοι και οι διαγραφές από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν το χαρτοφυλάκιο των δανείων. Για λόγους συγκρισιμότητας έχουν υπολογιστεί με τη νέα μεθοδολογία και τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2022. Η αλλαγή στη μεθοδολογία έγινε για να εναρμονιστούν με τα αντίστοιχα εποπτικά στοιχεία.