Η εταιρεία DIADIKASIA Business Consulting σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης (ΚΑΠΕ), επεξεργάστηκε και θέτει σε εφαρμογή μια πρωτοποριακή πλατφόρμα προώθησης της Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας στα δημόσια κτήρια.

  • Στόχος της πλατφόρμας www.strat-energy.eu είναι να διευκολύνει τους φορείς του δημοσίου, είτε της κεντρικής κυβέρνησης, είτε τους Δήμους, τις Περιφέρειες αλλά και πανεπιστήμια, νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ. να αξιολογούν και να αποφασίζουν την υλοποίηση έργων για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας στα κτήρια που διαχειρίζονται.

Στην πράξη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα διευκολύνει τους φορείς του Δημοσίου, που αποτελούν τους μεγαλύτερους διαχειριστές κτηρίων, κατά κανόνα πεπαλαιωμένων, να βελτιώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Στο www.strat-energy.eu έχουν ενσωματωθεί με απόλυτη επιτυχία και σε πλήρη λειτουργικότητα τα ακόλουθα καινοτόμα Εργαλεία για τους Δημόσιους Φορείς:
  1. Ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο «υποστήριξης αποφάσεων των δημοσίων φορέων» σε θέματα ενσωμάτωσης -τεχνολογιών Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας (ΑΧΕ) σε κτηριακές υποδομές τους με βάση τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για το 2030.
  2. Ένα έμπειρο σύστημα (expert system), που εξειδικεύει τις Στρατηγικές «Αποφάσεις» των Δημοσίων Φορέων για τα κτήριά τους έως το 2030 και υποστηρίζει τον τεχνικό σχεδιασμό νέων έργων ΑΧΕ που θα υλοποιηθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-27.

Στις ηλεκτρονικές αυτές εφαρμογές καλύπτονται όλες οι τυπολογίες / χρήσεις / περιπτώσεις των κτηρίων, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν από κάθε Φορέα του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου, βάζοντας τις βάσεις για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην πράξη. Σημειώνεται ότι, η πλήρης λειτουργικότητα των ψηφιακών αυτών εργαλείων έχει δοκιμαστεί και σε πλήθος περιπτώσεων – Φορέων του Δημοσίου Τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο, εξασφαλίζοντας την αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Με τη σφραγίδα της πολυετούς εμπειρίας  και της τεχνογνωσίας της DIADIKASIA στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής, το strat-energy.eu γίνεται σημείο αναφοράς για την υποστήριξη της κρίσιμης ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσια κτήρια και υποδομές

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here