Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 

4η πρόσκληση στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

2η πρόσκληση στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 

 


Συντάκτες: 
Καθ. Αναστάσιος Ζαγοριανός, Partner Diadikasia Business Consulting SA, Κώστας Γιαλής, MBA, Manager Diadikasia Business Consulting SA

 

Ανακοινώθηκαν οι νέες προσκλήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» ανέρχεται στα 350 -εκ € ενώ στο πλαίσιο του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» ανέρχεται στα 150 -εκ €.

Ανταποκρινόμενο στη μεγάλη ζήτηση της αγοράς για την αξιοποίηση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοίνωσε τη νέα πρόσκληση του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και της οικονομίας γενικότερα, τόσο από ελληνικές επιχειρήσεις όσο και από ξένα κεφάλαια που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην χώρα. 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για πάνω από 25 έτη για μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις προσφέροντας τόσο φορολογικά κίνητρα όσο και επιχορηγήσεις σε νέες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας κλάδους αιχμής όπως Τουρισμός, Βιομηχανία, Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Πληροφορική και άλλους κλάδους της οικονομίας. Έπειτα από την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, τα επενδυτικά σχέδια των παλαιών αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011 βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης και προβλέπεται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους εντός του επομένου έτους. 

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι παραμένει ανοικτό έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Ν.4399/2016 για το οποίο ισχύουν μόνο φορολογικά κίνητρα με δαπάνη 150 εκατ. ευρώ́ σε βάρος του Προϋπολογισμού́ Δημοσιών Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του υφιστάμενου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2020 ο Γ’ κύκλος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», ενώ ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων». Μέσα στο 2020, πάνω από 800 επενδυτικά σχέδια και στα δύο καθεστώτα, αναμένουν την αξιολόγηση και την ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4399. Για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους από ανεξάρτητους αξιολογητές και εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα συνεδριάσουν οι Επιτροπές Αξιολόγησης των αρμόδιων φορέων για την οριστική ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου. Για το καθεστώς της Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει αρχές Ιουνίου. Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρωθεί το στάδιο οριστικής ένταξης των επενδυτικών σχεδίων του πρώτου και δεύτερου κύκλου του Ν.4399/2016 και βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο υλοποίησης και χρηματοδότησης ή απόδοσης των φορολογικών απαλλαγών στους δικαιούχους, πράξη που ιδιαίτερα επιταχύνεται σήμερα με τη διαδικασία του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων από πιστοποιημένους ορκωτούς ελεγκτές.

Καθώς βρισκόμαστε σε νέο επιχειρηματικό περιβάλλον για το προσεχές διάστημα ανάκαμψης λόγω του Covid-19, η νέα πρόσκληση του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιαστικά στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος. Ο επόμενος κύκλος υποβολής αιτήσεων αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την επιχειρηματική κοινότητα όπως μας επισημαίνουν οι σύμβουλοι της εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. (Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ). 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι η εταιρεία συμβούλων με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στο χώρο των επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων δεδομένου ότι έχει επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων που κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.

Τα τελευταiα eτη η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ eχει υλοποιhσει οικονομοτεχνικeς μελeτες 2000 επενδυτικΩν Εργων συνολικοΥ προϋπολογισμοΥ Ανω των 6 δις € και με συνολικΗ εγκριθΕΙΣα ενΙσχυση Ανω των 2,5 δις €. 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ένας έμπειρος σύμβουλος της εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. θα επικοινωνήσει μαζί σας  για τις δυνατότητες ενίσχυσης και ένταξης των επιχειρηματικών σας δράσεων σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα σε συνδυασμό με τα μέτρα υποστήριξης των δανειακών και κεφαλαιακών υποχρεώσεων της επιχείρησής σας λόγω του Covid-19.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here