του Δρος Παναγιώτη Πρόντζα, Partner, Head of Strategy and Investments, Grant Thornton

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου οι αβεβαιότητες και οι δυσκολίες στην εκτίμηση της εξέλιξης κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών γίνονται ολοένα και πιο έντονες, η ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων αποτελεί κομβικό ζητούμενο στην επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η διαχείριση κρίσεων (crisis management), η οποία κάποτε αποτελούσε ένα άμεσο μέτρο για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, έχει μετατραπεί πλέον σε μια στρατηγική πρόληψης, απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον των συνεχών αλλαγών, η έγκαιρη πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην αντιμετώπιση των απρόβλεπτων προκλήσεων.

Οι συνεχείς και εναλλασσόμενες κρίσεις, είτε προέρχονται από τη λειτουργία της οικονομίας, είτε από γεωπολιτικούς ή υγειονομικούς παράγοντες, είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής, προκαλούν, αναπόφευκτα, έντονες διαταραχές στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και επαναπροσδιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ταχεία και επιτυχής διαχείριση κάθε κρίσης απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση, άμεση λήψη αποφάσεων, αποτελεσματική επικοινωνία και ευέλικτη προσαρμογή.

Σε αυτό το καθοριστικό σημείο, οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δύνανται να λειτουργήσουν ως ένας παράγοντας-κλειδί για μια επιχείρηση, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αντικειμενικότερες απόψεις και ένα στρατηγικό πλαίσιο λειτουργίας προσαρμοσμένο στις εκάστοτε προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε οργανισμός.

Ειδικότερα, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι, σε συνεργασία με την κάθε επιχείρηση, καλούνται να αναλύσουν πολύπλοκα σενάρια, να εντοπίζουν δυνητικούς κινδύνους και να αναπτύξουν στρατηγικές πρόληψης, ώστε να μετριάσουν τις επιπτώσεις μιας κρίσης. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας, η πρόβλεψη πιθανών απειλών, καθώς και η αύξηση της ετοιμότητας απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις, προτού αυτές κλιμακωθούν σε σοβαρές κρίσεις. Μέσα από την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων αξιολογήσεων κινδύνου, την εφαρμογή ειδικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, είναι δυνατή η ενίσχυση της οργανωτικής εταιρικής δομής και η ενδυνάμωση της ετοιμότητας και της ευελιξίας.

Η έγκαιρη πρόσβαση σε προστιθέμενης αξίας τεχνογνωσία και κυρίως η αποτελεσματική ενσωμάτωση της καθοδήγησης (που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οι συμβουλευτικές εταιρείες) επιτρέπουν σε κάθε οργανισμό να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια κρίση με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να αξιοποιήσει τις προκλήσεις που θα προκύψουν, ενισχύοντας εν τέλει την ανταγωνιστικότητά του και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξή του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ