«H ΔΕΠΑ Εμπορίας παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη κατά το 2021, τόσο σε μερίδιο αγοράς όσο και σε επίπεδο μικτής κερδοφορίας. Οσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2021 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι από τα συνολικά, προ φόρων, κέρδη ύψους 334.956.189 ευρώ, μόνο τα 241.461.144 ευρώ είναι επαναλαμβανόμενα κέρδη από την χονδρεμπορική δραστηριότητα (τα υπόλοιπα αφορούν επιστροφές από τη ΒΟΤΑS και μέρισμα από τη θυγατρική)».

Τα παραπάνω αναφέρει, μεταξύ άλλων, ανακοίνωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Αναλυτικά:

«Η εταιρία αύξησε το μερίδιο αγοράς της κατά 41%, από 39% το 2020 σε 55%, το 2021. Παράλληλα, η μεγάλη άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021, συνέβαλε στην ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο της πρωτοφανούς αύξησης των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, η εταιρεία συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση ώστε να υψώσει ασπίδα προστασίας για τους καταναλωτές.

Από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον Απρίλιο του 2022 έχει προχωρήσει σε γενναίες εκπτώσεις τόσο σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε βιομηχανίες και νοσοκομεία, το ύψος των οποίων φτάνει τα 140 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εκπτώσεις, μάλιστα, που προσέφερε η ΔΕΠΑ από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021 ήταν οριζόντιες, σε όλους τους καταναλωτές και όχι μόνο στους άμεσους πελάτες της.

Επιπλέον, η εταιρεία προσέφερε στους βιομηχανικούς πελάτες της τη δυνατότητα σταθερών τιμολογίων, με αποτέλεσμα όσες βιομηχανίες την επέλεξαν να έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 πολύ χαμηλές τιμές αερίου, γεγονός που υποστήριξε την ανταγωνιστικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα τους.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η μόνη εταιρεία χονδρικής εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα που ανέλαβε τέτοιες πρωτοβουλίες και θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, για να στηρίξει τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε σχετικά:

«Από την αρχή της ενεργειακής κρίσης η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, προχώρησε σε στοχευμένες κινήσεις ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας συνολικά.

Παράλληλα, όλη την περασμένη χρονιά καταφέραμε να τροφοδοτήσουμε την ελληνική βιομηχανία προσφέροντας σταθερά και ανταγωνιστικά τιμολόγια, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2021 κατά το οποίο οι διεθνείς τιμές του αερίου εκτινάχθηκαν, προχωρήσαμε σε γενναίες και οριζόντιες εκπτώσεις σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Εκπτώσεις που ξεπέρασαν τα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Παρόλο που είμαστε μια ανώνυμη εταιρεία, δεν ξεχνάμε ότι βασικός μας μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο και εκτός από ενεργειακή ασφάλεια οφείλουμε να προσφέρουμε και χαμηλές τιμές στον Έλληνα καταναλωτή. Επομένως, η έκτακτη εισφορά στα κέρδη της εταιρείας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την ελληνική κυβέρνηση για να συνεχίσει να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί. Αναμένουμε από το Υπουργείο τον συγκεκριμένο μηχανισμό καθώς και την αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία ώστε συντεταγμένα να υπολογιστεί η συνεισφορά της εταιρείας μας στο ταμείο ενεργειακής μετάβασης για την στήριξη των καταναλωτών».

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2021 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι από τα συνολικά, προ φόρων, κέρδη ύψους 334.956.189 ευρώ,μόνο τα 241.461.144 ευρώ είναι επαναλαμβανόμενα κέρδη από την χονδρεμπορική δραστηριότητα (τα υπόλοιπα αφορούν επιστροφές από τη ΒΟΤΑS και μέρισμα από τη θυγατρική).

Παράλληλα, από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθούν οι ρήτρες Take or Pay,ύψους 86.881.287 ευρώ που η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στους προμηθευτές της για ποσότητες τις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να παραλάβει το 2020 και το 2021, οι φόροι ύψους 86.881.287, καθώς και μερίσματα ύψους 90.613.502 προς τους μετόχους της, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο και τα ΕΛΠΕ.

Κατόπιν αυτών, το καθαρό ταμειακό αποτέλεσμα της εταιρείας είναι αρνητικό (-23.258.623,11 ευρώ). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει συμβάλει κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, μέσω εκπτώσεων, μερισμάτων και φόρων συνολικά 317 εκατομμύρια ευρώ στην Εθνική Οικονομία.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προϋπολογίσει στα μέτρα στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών για το 2022 που έχουν ανακοινωθεί, τα έσοδα μέσω φόρων και μερισμάτων που θα καταβάλει η ΔΕΠΑ εμπορίας το επόμενο διάστημα».