Παρά την πολύωρη διακεκομμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, οριστική λύση δεν δόθηκε για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της.

Aποφασίστηκε να υπάρξει νέα συνεδρίαση στις 5 Νοεμβρίου για να ληφθούν αποφάσεις.. Στην Attica Bank το ΤΧΣ συμμετέχει με ποσοστό 68,2%, το ΤΜΕΔΕ με 14,7% και ο ΕΦΚΑ με 10,3%

Στο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και ανάλυση από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, την «AXIA Ventures Group Ltd» και την «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο γραφείο Ποταμίτης – Βεκρής των δεσμευτικών προσφορών των ιδιωτών επενδυτών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχιστούν δια των συμβούλων οι συζητήσεις με τους εν λόγω ιδιώτες επενδυτές με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξετάσει συνολικά τις εναλλακτικές δυνατότητες για την άντληση νέων κεφαλαίων, να αποφασίσει τους βέλτιστους για την Τράπεζα όρους της αύξησης.

Η Attica Bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με επόμενες ανακοινώσεις της» καταλήγει η σχετική ενημέρωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here