Τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια  των πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελούν το πιο ευαίσθητο κομμάτι του δανειακού χαρτοφυλακίου που θα μπορούσε να επηρεαστεί από το υψηλότερο κόστος λόγω της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ,   ανέφερε ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να δείξουν αντοχές.

Η Εθνική να κρατά στα ίδια επίπεδα το cost of risk και το 2023.

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο, ο Παύλος Μυλωνάς δήλωσε ότι η Εθνική Τράπεζα δεν έχει ενδείξεις μέχρι τώρα για δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο κ. Μυλωνάς απάντησε πως για την Εθνική Τράπεζα όλοι οι πελάτες της είναι «τρόπαιο» και πως πράγματι έχουν αλλάξει οι συνθήκες στην αγορά της τιμολόγησης των δανείων, λόγω του ανταγωνισμού των τραπεζών.

Αναφορικά με τις εκδόσεις ομόλογων της τράπεζας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), o κ. Μυλωνάς ανέφερε πως η Εθνική παρακολουθεί το περιβάλλον των αγορών και σε περίπτωση που κρίνει κατάλληλη θα προχωρήσει σε τέτοιου είδους κινήσεις

Παράλληλα, ανέφερε πως η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει, μετά την υιοθέτηση των νέων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε πρόωρη αποπληρωμή της ρευστότητας που έχει αντλήσει μέσω των έκτακτων προγραμμάτων TLTRO.

  • Αύξηση κατά +41% παρουσίασαν τα οργανικά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας το εννεάμηνο 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας τη μεγάλη άνοδο των οργανικών εσόδων σε συνδυασμό με  τη συγκράτηση του κόστους και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
  • Η επέκταση των Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα ενίσχυσε τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη σημαντική μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €78 εκατ. ετησίως και τη μικρότερη συνεισφορά,  κατά €28 εκατ. ετησίως του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ).
  • Το Γ’ τρίμηνο 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά +11% σε τριμηνιαία βάση. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν +22% σε ετήσια βάση, χάρη στην ενίσχυση των προμηθειών από τις κάρτες, τις πληρωμές και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance), καθώς και εξ αιτίας της αύξησης των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα.
  • Το ίδιο χρονικό διάστημα οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν μόλις 2% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της διαχείρισης της ζήτησης, της αυτοματοποίησης και της κεντροποίησης των διαδικασιών, παρά τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και τις υψηλότερες αποσβέσεις που απορρέουν από τις επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής.
  • Η ενίσχυση των οργανικών εσόδων βελτίωσε περαιτέρω τον δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα σε 45,2% το Γ’ τρίμηνο 2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here