Επένδυση ζωτικής σημασίας που αποσκοπεί στην επάρκεια φαρμάκων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, υλοποιεί την τρέχουσα περίοδο η βιομηχανία φαρμάκων DEMO ABEE.

Πρόκειται για επένδυση ύψους 356.000.000 ευρώ με περίοδο υλοποίησης την εξαετία 2021-2027. Βασικός πυλώνας του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και παραγωγή πρώτων υλών φαρμάκων, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.  Έως τώρα οι ανάγκες της Ε.Ε. σε προϊόντα αυτής της κατηγορίας καλύπτονται με εισαγωγές από την Κίνα και την Ινδία.

Σε ό,τι αφορά στη σημασία της επένδυσης της DEMO για την Εθνική Οικονομία, αυτή κρίνεται ως ζωτικής σημασίας, καθώς σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ που έγινε το 2021 αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας κατά 1,13 δις ευρώ, να δημιουργήσει 900 άμεσες θέσεις εργασίας σε βάθος δεκαετίας και 800 έμμεσες θέσεις εργασίας ανά έτος κατά την κατασκευή και 3.700 κατά τη λειτουργία.

Ως γνωστό, κατά την περίοδο εμφάνισης του Covid-19 και των ακολουθούμενων lockdowns, καταγράφηκαν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές δραστικές ουσίες που είναι απαραίτητες στην παραγωγή φαρμάκων. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Ε.Ε. στον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής της στην Υγεία, δίνοντας έμφαση στην επάρκεια των φαρμάκων και μάλιστα σε προσιτές τιμές.
Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε την ενίσχυση της φαρμακοβιομηχανίας σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε η DEMO ΑΒΕΕ αποφάσισε να κινηθεί γρήγορα και να απαντήσει στις προκλήσεις με νέες επενδύσεις συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση του προβλήματος, με την καθετοποίηση της παραγωγής της.

Προς την κατεύθυνση αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

  • Τη δημιουργία σύγχρονου Ερευνητικού Κέντρου Βιοτεχνολογίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την έρευνα και ανάπτυξη τριών μονοκλωνικών αντισωμάτων μέχρι το 2027. Με την επένδυση αυτή η DEMO ΑΒΕΕ γίνεται η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της Βιοτεχνολογίας. Όπως επισημαίνει: «Οι επενδύσεις στον τομέα της Βιοτεχνολογίας αποτελούν στρατηγικής σημασίας έργα που αναβαθμίζουν τον ελληνικό φαρμακευτικό κλάδο και την Ελλάδα συνολικά, τοποθετώντας τη χώρα στην αιχμή της καινοτομίας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της διεθνώς».
  • Την ίδρυση νέου Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, με κύριο στόχο την ανάπτυξη πέντε γενοσήμων δραστικών ουσιών και 21 τελικών προϊόντων ετησίως. Το κέντρο προβλέπεται να απασχολήσει 100 νέους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης.
  • Τη λειτουργία νέας, πρωτότυπης μονάδας παραγωγής δραστικών σκευασμάτων (APLs) στην Τρίπολη. Η νέα μονάδα -σύμφωνα με την εταιρεία- θα δημιουργήσει σε βάθος δεκαετίας πάνω από 600 άμεσες θέσεις εργασίας, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τη DEMO, «αναβαθμίζει την Τρίπολη σε Ευρωπαϊκό Hub φαρμάκων και εξασφαλίζει την επάρκεια φαρμάκων σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο θετικός αντίκτυπος της Βιοτεχνολογίας στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως, αξίζει να σημειωθεί πως η αξία της παγκόσμιας αγοράς της βιοτεχνολογίας, το 2019 ήταν περίπου 380 δις ευρώ, το 2020 ξεπέρασε τα 600 δις ευρώ ενώ μέχρι το 2030 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2,2 τρις ευρώ. Επιπλέον, εκτιμάται ότι το 70% του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών ταμείων για την υγεία θα προορίζεται για σκευάσματα βιοτεχνολογίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here