Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019, διαμορφώθηκε στα € 16,45 δισ. αυξημένο κατά 13,3% από την αρχή του έτους. Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

pastedGraphic.png

*Α.Ε.Ε.Α.Π 30/06/2019

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

  • Με 30/09/2019 η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 22% από την αρχή του έτους και 6% από το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €7,4 δισ.  (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €5.756 εκ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1.646 εκ.). 

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, αναλύεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 35%, Μικτοί 24%, Μετοχικοί 17% και Funds of Funds 15%. Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές ενεργητικών από την αρχή του έτους σημειώθηκαν στη μικρή κατηγορία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη +36,9%, στην κατηγορία των Ελληνικών Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. +33,65% και στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος +22,37%.

pastedGraphic_1.png

  • Το ενεργητικό των Ο.Ε.Ε. (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε αύξηση 9,48% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε €62,2 εκ.
  • Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30/06/2019 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), μειώθηκε κατά 21,5% στα €2.384 εκ., έναντι €3.035 εκ. της 31/12/2018, λόγω της απορρόφησης της GRIVALIA Properties, δεύτερης μεγαλύτερης Α.Ε.Ε.Α.Π. του κλάδου, από την Τράπεζα EUROBANK. 
  • Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των μελών της Ε.Θ.Ε., στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019 σημείωσε αύξηση 3,61% από την 30/06/2019 και 19,03% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €6.604 εκ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here