Η σημαντικότερη ιδιωτικοποίηση στην ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας και ενέργειας, η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, μπαίνει στο τελευταίο στάδιο. Στα 4,86 δις ευρώ αποτίμησε η Grant Thornton την εύλογη αξία των παγίων του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που απέκτησε πριν την ιδιωτικοποίησή του ο ΔΕΔΔΗΕ, θυγατρική εταιρία διανομής της ΔΕΗ.

Ο κλάδος που περιλαμβάνει το δίκτυο διανομής, αποσχίσθηκε από τη ΔΕΗ και απορροφήθηκε από τη θυγατρική της Επιχείρησης ΔΕΔΔΗΕ, η οποία μπαίνει στο τελευταίο στάδιο ιδιωτικοποίησής της, μετά και την έγκριση από το ΔΣ της ΔΕΗ των πράξεων αυτών και τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κεφάλαια στον κόσμο κάνουν ουρά για να πάρουν μερίδιο.

Το σχέδιο προβλέπει την ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος μετά την εισφορά του κλάδου διανομής από τη ΔΕΗ επωφελείται με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 953,66 εκ. ευρώ. Αυτό ανεβάζει το μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΔΔΗΕ κοντά στο ένα δις ευρώ και συγκεκριμένα στα 991,21 εκ. ευρώ διαιρεμένο σε 99.121.497 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής της ΔΕΗ και πλέον απορροφά όλο τον κλάδο διανομής και ουσιαστικά το δίκτυο. Στον κλάδο περιλαμβάνονται το σύνολο των δραστηριοτήτων της αυτόνομης εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής, η κυριότητα του ΕΔΔΗΕ συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού του κλάδου και του δικτύου των μη Διασυνδεδεμένων Νήσων με εξαίρεση το δίκτυο υψηλής τάσης της Κρήτης.

Δεν περιλαμβάνεται το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ και τα σχετικά με αυτό στοιχεία ενεργητικού και συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Νίκος Κωτσικόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here