Στόχος είναι η δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το πρώτο βήμα γίνεται με τον διαγωνισμό για 1.000 φορτιστές  που προκήρυξε η ΔΕΗ .

Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 5,203 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η υποβολή προσφορών ολοκληρώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

  • Η ανάπτυξη 1.000 σταθμών φόρτισης είχε προαναγγελθεί από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση, κατά την ανακοίνωση τον Ιούνιο των τριών Μνημονίων Συνεργασίας με την FRAPORT Greece, την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, και την BEAT, για τη χωροθέτηση των σταθμών ανεφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων.

Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ περιλαμβάνει την τοποθέτηση πανελλαδικά 1.000 φορτιστών στα επόμενα 2-3 χρόνια και 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα.

  • Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια των φορτιστών, τη μεταφορά και εγκατάστασή τους στην τοποθεσία που θα του υποδείξει η εταιρεία, καθώς και τη θέση τους σε λειτουργία.

Επίσης, θα συνδέσει τους σταθμούς φόρτισης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης του δικτύου, ενώ θα παράσχει και τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία τους.

Η εγκατάσταση των φορτιστών θα γίνει σε επιλεγμένες τοποθεσίες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here