Ο CEO της ΔΕΗ Γ. Στάσσης ανακοίνωσε χθες Καθαρά κέρδη 485 εκατ. – Μέρισμα 0,25 ευρώ ανά μετοχή. EBITDA 1,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο pro-forma με επαναφορά -έπειτα από 10 χρόνια- διανομής μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 485 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9 εκατ. το 2022.

Η ΔΕΗ, καταγράφει:

  • Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ κατά 1,1 GW με παράλληλη μείωση του λιγνίτη κατά 0,9 GW.
  • Έργα ΑΠΕ 2,8 GW υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.
  • Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 34% και βελτίωση της βαθμολογίας στο CDP κατά τέσσερις βαθμίδες σε B-.
  • Αύξηση κατά 61% των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και Διανομής σύμφωνα με τον στόχο της ΔΕΗ να γίνει ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
  • Πειθαρχημένη χρηματοοικονομική θέση με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 2x, αρκετά χαμηλότερα από το ανώτατο όριο του 3,5x που έχουμε θέσει.

Καταγράφει επίσης σημαντικό όφελος  εξαγοράς πάνω από 0,2 δισ. ευρώ από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία καταδεικνύοντας την ελκυστική αποτίμηση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή.

Μετά από 10 χρόνια η ΔΕΗ διανέμει μέρισμα στα 0,25 ευρώ/μετοχή.

Ο Γ. Στάσσης επιβεβαίωσε τις προοπτικές  για το 2024 με εκτίμηση για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ.