Στα 6,61€,  με χαμηλό ημέρας τα 6,58 ευρώ, η μετοχή της ΔΕΗ.
Με αρνητικό σερί από τα 7,635€ της 27ης Απριλίου και διόρθωσης που ξεκίνησε από τα 8,31 ευρώ στις 13 του ίδιου μήνα.
  •   Στα 2,53 δισ.€ η αποτίμηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, που μόνο με τα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της διάθεσης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ θα δικαιολογούσε διψήφιο premium.
Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την διόρθωση σε πωλήσεις funds, που είτε είχαν εύλογες τιμές κτήσης (αγορασμένοι στην διάρκεια της θεαματικής ανόδου από τα 1,15 ευρώ) είτε ρευστοποίησαν μετά την αύξηση κεφαλαίου .
  • Είναι γνωστό πως η περίοδος 6μηνης διακράτησης αφορούσε μόνο το CVC Capital και όχι την πληθώρα μικρών και μεγάλων επενδυτικών χαρτοφυλακίων που (και ) λόγω του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές μείωσαν θέσεις.
Ωστόσο την Δευτέρα 16 Μαίου λήγει η περίοδος (6μηνών) και εύλογο είναι το ερώτημα πως θα κινηθεί το CVC Capital καθώς συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αγοράζοντας την μετοχή της ΔΕΗ στην τιμή των 9 ευρώ.