Τρία νέα πρόσωπα με τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά και στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων ενσωματώθηκαν στην ομάδα της Howden Hellas.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, πρόκειται για τους Νικόλαο Δευτεραίο, Νεκταρία Μπέσσα και Ελένη Βαριαντζά.

Πιο αναλυτικά:

Property & Energy Risk Engineering

Ο Νικόλαος Δευτεραίος, Senior Risk Engineer στην Howden, είναι διδάκτωρ Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Διαθέτει 27ετή συνολική εργασιακή εμπειρία σε τομείς όπως η κατασκευή και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η υγεία & η ασφάλεια, με εστίαση στους κλάδους λειτουργίας εγκαταστάσεων και κατασκευαστικών έργων, οι απώλειες και η διακοπή λειτουργιών στους τομείς περιουσίας, ενέργειας και περιβαλλοντικής ευθύνης, η εκτίμηση κινδύνων, καθώς και η πρόληψη και ο έλεγχος, που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών αυξημένου κινδύνου. Έχει υπηρετήσει σε διάφορους ρόλους πρόληψης και ελέγχου απωλειών, όπως Safety Engineer/Manager και S. Risk Engineer σε μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η AIG, η Paragon Risk Engineering και η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Η παρουσία του Νίκου Δευτεραίου ενδυναμώνει την υποστήριξη των πελατών της Howden με έμφαση στον Κλάδο Ενέργειας, Περιουσίας και Τεχνικών Ασφαλίσεων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου (εκτίμηση αξιών, προσθήκες και αναγκαίες επεκτάσεις κάλυψης) καθώς και διαχείρισης ζημιών σε περίπτωση έλευσης καλυπτόμενων κινδύνων.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων

Η Νεκταρία Μπέσσα, Marketing & PR Manager στην Howden, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Master στο Services Management (MSc), κάτοχος του Diploma of Digital Marketing του ALBA και πιστοποιημένο μέλος του Chartered Institute of Marketing. Δραστηριοποιείται ενεργά στην ασφαλιστική αγορά από το 2004 και κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων σε διαφορετικές και νευραλγικές θέσεις, όπως η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, η Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και η Εμπορική Διεύθυνση ιδιωτικού δικτύου, αποκομίζοντας γνώση και εμπειρία τόσο στις διοικητικές ανάγκες ενός οργανισμού όσο και στο δίκτυο πωλήσεων. Η Νεκταρία Μπέσσα είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΣΑΕ.

Τμήμα Πιστώσεων και Εγγυήσεων

Η Ελένη Βαριαντζά, Trade Credit & Surety Manager στην Howden, είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και είναι κάτοχος διπλώματος Λογιστικής και Υπολογιστών. Διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς εργάστηκε σε μεγάλες εταιρίες όπως η Atradius Credit Insurance επί 17 συναπτά έτη ως Business Unit Manager.