Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η εξαγορά της «THE TOC DIGITAL MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.», από τον Όμιλο Αττικών Εκδόσεων, όπως είχε γράψει το Banks.com.gr.

Σκιαγραφώντας τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που είχε δημοσιεύσει η εταιρεία, άπαντες αντιλαμβάνονται ότι η συμφωνία ήταν χρυσή για την πλευρά της δημοσιογράφου, για μία επιχείρηση με υψηλό δανεισμό, χρέη και ζημιές.

Συγκεκριμένα το toc εμφάνισε:

  • κύκλο εργασιών 670.347 ευρώ το 2018 έναντι 658.585 ευρώ το 2017
  • ζημιές 266.744 ευρώ το 2018 από 190.204 ευρώ το 2017
  • δανεισμό 3,4 εκατ. ευρώ το 2018 (αυξημένος από 3,320 εκατ. ευρώ το 2017)
  • λειτουργικά αποτελέσματα (Ebitda) προ φόρων τόκων και αποσβέσεων αρνητικά στα 141.460 ευρώ.

Yπενθυμίζεται ότι το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 399.900,97€ , χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here