Αποεπενδύει (; ) το CVC Capital”, έθετε το ερώτημα το Banks.com.gr. Οι πληροφορίες σχετίζονταν και με το δεδομένο πως, ο μητρικός όμιλος επανεξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο (θέμα που είχαν αποκαλύψει οι FT).

Οπως και με τον άγραφο κανόνα που θέλει funds όπως το συγκεκριμένο, να έχουν εύλογο χρόνο μίας επένδυσης τους 5 το πολύ 7 χρόνια, ανάλογα με την απόδοση, το περιβάλλον στις αγορές, τους δυνητικούς αγοραστές.

Για να υποτεθεί ότι το CVC Capital ενδιαφέρεται να απο-επενδύσει από τον κλάδο “υγείας” (ολικά ή μερικά).

  • Η υπόθεση είναι βάσιμη, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του “Β” , όπως και το ότι τα 2 δισ.€ που θέτει ως τίμημα δύσκολα, πολύ δύσκολα μπορεί να βρεθούν από δυνητικό αγοραστή, ξένο-πολύ δε περισσότερο- έλληνα.