Μπορεί η ζήτηση για containerships να παρουσιάζει διακυμάνσεις μετά την εκτίναξη της περιόδου της covid-19, παρ’ όλ’ αυτά η εν λόγω αγορά δεν χάνει τη δυναμική της. 

Η Euroseas, συμφερόντων του εφοπλιστή Αριστείδη Πίττα, συνεχίζει να εξασφαλίζει επικερδείς συμφωνίες, με μακρόχρονες ναυλώσεις και υψηλά ημερήσια ναύλα.

Ειδικότερα, η ναυτιλιακή εξασφάλισε νέα deal χρονοναυλώσεων με ημερήσιο ναύλο 21.000 δολάρια για τα πλοία «Rena P», μεταφορικής ικανότητας 4,250 TEU, με έτος κατασκευής το 2007  και «Emmanuel P», μεταφορικής ικανότητας 4,250 TEU με έτος κατασκευής το 2005, μετά τη λήξη των υπάρχοντων συμβολαίων.

Πιο συγκεκριμένα, η Euroseas διέκοψε το υπάρχον συμβόλαιο  για το «Rena P», το οποίο έληγε κανονικά το Φεβρουάριο του 2025 και απέφερε στην εταιρεία 20,250 δολάρια την ημέρα. Έτσι η εταιρεία συμφώνησε για ένα νέο συμβόλαιο διάρκειας 20-24 μηνών έναντι 21,000 δολαριών την ημέρα, το οποίο έχει ισχύ από τον Αύγουστο του 2023.

Παράλληλα, η εταιρεία τερμάτισε το υπάρχον συμβόλαιο για το «Emmanuel P» που κανονικά έληγε τον Μάρτιο του 2025 και απέφερε στην εταιρεία 19.000 δολάρια την ημέρα.

Όπως είπε ο Πρόεδρος και CEO της εταιρείας Αριστείδης Πίττας, «αυτές οι χρονοναυλώσεις θα αποφέρουν έσοδα περίπου 2-4 εκατ. δολάρια. Διατηρώντας μια υγιέστατη κάλυψη στις χρονοναυλώσεις για τα πλοία μας περίπου 95% για το υπόλοιπο του 2023 και περίπου 66% για το 2024, μπορούμε να συνεχίσουμε με ασφάλεια να πληρώνουμε το τριμηνιαίο μέρισμά μας, να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα επαναγοράς μας και εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά κεφάλαια για να επενδύσουμε σε άλλες ευκαιρίες που θα προκύψουν».