Έντονα αρνητική η στάση της Citi Group για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο συνολικά με την αμερικάνικη επενδυτική τράπεζα να διατηρεί ουδέτερη σύστασή για τις εγχώριες τράπεζες.

H Citigroup δεν αλλάζει ακόμα τις εκτιμήσεις της και τις τιμές-στόχους για τις εγχώριες τραπεζικές μετοχές, αν και θεωρητικά οι νέες εκτιμήσεις για την οικονομία θα οδηγήσουν σε αρνητική επαναξιολόγηση του κόστους κεφαλαίων και του κινδύνου και συνεπώς της κερδοφορίας των συστημικών τραπεζών.

Στις τράπεζες στην Ευρώπη, εκτός από τις χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων και την επιβράδυνση των οικονομιών, το επενδυτικό στόρι τους δέχεται επιπρόσθετη πίεση από τις αποφάσεις της ΕΚΤ για τη διανομή των μερισμάτων για την περίοδο 2019-2020.

Η Citigroup εξακολουθεί να υπολογίζει ότι οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών εξακολουθούν να φαίνονται φθηνές βάσει των κλασικών δεικτών αποτίμησης, είναι διαπραγματεύσιμες σχεδόν στα πιο χαμηλά τους επίπεδα μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (GFC), ωστόσο, οι τράπεζες της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές αδυναμίες (χαμηλότερα-μακροπρόθεσμα επιτόκια, πιέσεις κερδοφορίας).

Alpha Βank: Διατηρεί την τιμή-στόχο σε 1,90 ευρώ ανά μετοχή (Neutral/High Risk) με υψηλό περιθώριο ανόδου. Η Citigroup, για την περίοδο 2020-2021, εκτιμάει ότι ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στις 3,6 φορές και 2,6 φορές. Αναφορικά με τους δείκτες εσωτερικής αξίας (P/BV), η Citigroup τοποθετεί την αποτίμηση της τράπεζας στις 0,11-0,10 φορές για την περίοδο 2020-2021. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται από 3,0%-3,7% για τη διετία.

Eurobank: Η τιμή-στόχος για τη Eurobank διατηρείται σε 1 ευρώ (Neutral/High Risk), με επίσης σημαντικό ανοδικό περιθώριο. Η Citigroup, για την περίοδο 2020-2021, εκτιμάει ότι ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στις 3,2 φορές και για τα δύο έτη, χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου. Αναφορικά με τους δείκτες εσωτερικής αξίας (P/BV), η Citigroup τοποθετεί την αποτίμηση της τράπεζας στις 0,24-0,22 φορές για την περίοδο 2020-2021, στο πάνω εύρος των αποτιμήσεων του κλάδου. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται από 7,8%-7,3% για τη διετία, που είναι και ο υψηλότερος δείκτης μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

ΕΤΕ: Η τιμή-στόχος που δίνει η Citi είναι τα 2,80 ευρώ ανά μετοχή (Neutral/High Risk). Όπως επισημαίνει η Citigroup, για την περίοδο 2020-2021, εκτιμάει ότι ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στις 4,2 φορές και 3,5 φορές. Αναφορικά με τους δείκτες εσωτερικής αξίας (P/BV), η Citigroup τοποθετεί την αποτίμηση της τράπεζας στις 0,18-0,17 φορές για την περίοδο 2020-2021. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται από 4,4%-5,0% για τη διετία.

Τράπεζα Πειραιώς: Η τιμή-στόχος είναι τα 3,30 ευρώ ανά μετοχή (Neutral/High Risk). Η Citi εκτιμάει ότι για την Τράπεζα Πειραιώς, για την περίοδο 2020-2021, ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στις 3,3 φορές και 2,4 φορές, ο χαμηλότερος μεταξύ των εγχώριων ιδρυμάτων. Αναφορικά με τους δείκτες εσωτερικής αξίας (P/BV), η Citigroup τοποθετεί την αποτίμηση της τράπεζας στις 0,09 φορές για την περίοδο 2020-2021. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται από 2,7%-3,7%% για τη διετία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here