Βρήκε λεφτά για να καλύψει ενδεχόμενες ζημιές από την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ίσως και από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η διοίκηση Μυλωνά.

Η Εθνική Τράπεζα συμφώνησε να ανταλλάξει 3ετή, 5ετή και 6ετή κρατικά ομόλογα 3,3 δισ Ευρώ που είχε αποκτήσει πέρυσι, με νέα 30ετή ομόλογα με “κλειδωμένο” επιτόκιο 2,53%.

  • Πέρυσι τον Φεβρουάριο, το Ελληνικό Δημόσιο συμφώνησε με την Εθνική Τράπεζα την ακύρωση της  Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS), Ονομαστικής Αξίας 5,5 εκατ. Ευρώ με αναπόσβεστη αξία 4 εκατ. ευρώ ( από το περιβόητο πρόγραμμα Titlos). Η συμφωνία IRS είχε συναφθεί τον Δεκέμβριο του 2008.

Για την ακύρωση της συμφωνία IRS η Εθνική πήρε Ομόλογα  του Ελληνικού Δημοσίου  λήξης 2023, 2025 και 2026 συνολικής Ονομαστικής Αξίας 3,3 δισ €, ποσό που αντιπροσώπευε την παρούσα -εκείνη την ημέρα- αξία του IRS.

Με το λογιστικό τρικ, τον Φεβρουάριο του 2019, το Ελληνικό Κράτος κατάφερε να μειώσει το Δημόσιο Χρέος κατά 724 εκατ. Ευρώ.  Αυτό συνέβη επειδή αυξήθηκε η συνεισφορά των υποχρεώσεων σταθερού επιτοκίου στο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου Χρέους κατά περίπου 2,5%, χωρίς επιβάρυνση για την Ελληνική Δημοκρατία, σε μία χρονική περίοδο ιστορικά χαμηλών επιτοκίων αναφοράς.

  • Αυτά τα ομόλογα, αξίας 3,3 δισ Ευρώ που είχε πάρει η Εθνική πέρυσι, τα ανταλλάσσει τώρα στη δίκαιη τιμή τους με ομόλογα 30ετίας με επιτόκιο 2,53%.
  • Τα περυσινά ομόλογα είχαν επιτόκιο 2,90% (λήξης 20/03/2023), 3,25% (λήξης 20/03/2025) και 3,55% (λήξης 20/03/2026).

Τα νέα ομόλογα 30ετίας θα ταξινομηθούν ως διακρατούμενα για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και θα αποτιμούνται στο αποσβεσμένο κόστος.

  • Σύμφωνα με στελέχη της ETE, οι πρόσοδοι θα ενισχύουν τα καθαρά έσοδα από τόκους, με ποσό αντίστοιχο αυτού που συνεισέφεραν τα ομόλογα 3ετούς, 5ετούς και 6ετούς διάρκειας (περίπου 110 εκατ. ευρώ ετησίως).

Το Ελληνικό Δημόσιο με τη συμφωνία “κλειδώνει” κόστος δανεισμού 2,53% για 30 χρόνια με ευεργετικές επιδράσεις τόσο στις καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και στις δαπάνες τόκων.

Πολύ πιο σημαντική είναι η συμφωνία για να βελτιώσει τις προβλέψεις της επικείμενη ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους. Οι βασικές παραδοχές του ESM προέβλεψαν μέσο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους 4,5%. Αυτό το επιτόκιο στην πράξη πλέον έχει ακυρωθεί.

  • Η Εθνική Τράπεζα αποκομίζει έκτακτα κέρδη 500 εκατ. Ευρώ αφού τα νέα ομόλογα 30ετίας θα ταξινομηθούν ως διακρατούμενα για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και θα αποτιμούνται στο αποσβεσμένο κόστος.

Με τα -έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα-  κέρδη η Εθνική διαθέτει πλέον κεφάλαια για να καλύψει ενδεχόμενη ζημιά από την πώληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής  καθώς και τη ζημιά από την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων NPEs που σχεδιάζει η τράπεζα.

  • Η Εθνική, σε αντίθεση με τις Eurobank και Alpha, δεν σχεδιάζει να προσφύγει σε εταιρικό μετασχηματισμό (σ.σ. μετατροπή της εισηγμένης σε Holding με απόσχιση του κλάδου τραπεζικών δραστηριοτήτων και εισφορά σε νέα τραπεζική εταιρεία).
  • Αυτό σημαίνει ότι η ζημιά από την τιτλοποίηση θα πρέπει να καλυφθεί από τα – έκτακτα και επαναλαμβανόμενα- κέρδη της χρήσης 2020, ώστε να μην ενεργοποιηθεί η διάταξη για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου, η οποία -αν συνέβαινε- θα έπρεπε να καλυφθεί από το Δημόσιο.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here