της Ελενας Ερμείδου

Τα εποπτικά κεφάλαια, η κερδοφορία, οι επενδυτικές τοποθετήσεις και ο βαθμός προσαρμογής τους στην νέα τεχνολογία είναι ο ‘καθρέφτης’ των ασφαλιστών Ζωής. 

Τα εποπτικά κεφάλαια των ασφαλιστικών ζωής τα οποία υποστηρίζονται από την κερδοφορία και τις αγορές κεφαλαίων θα παραμείνουν ισχυρά με τους δείκτες φερεγγυότητας άνω των ελάχιστων εποπτικών ορίων.

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με την EIOPA η χώρα της οποίας οι ασφαλιστικές Ζωής το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είχε το υψηλότερο δείκτη φερεγγυότητας είναι η Γερμανία με δείκτη SCR 326%. Ακολουθεί η Γαλλία με δείκτης φερεγγυότητας SCR 225%, η Ιταλία με δείκτη 218%, η Ολλανδία με δείκτη SCR 180%, το Ηνωμένο Βασίλειο με δείκτη SCR 155%.

Ωστόσο, οι δείκτες Φερεγγυότητας καθώς είναι επιρρεπείς στις διακυμάνσεις των επιτοκίων ιδιαίτερα για τους ασφαλιστές ζωής στην Ευρώπη το 2019 δείχνουν να υποχωρούν.

Στο πλαίσιο αυτό οι ασφαλιστές ζωής ανοίγουν νέες θέσεις διαφοροποιώντας τα χαρτοφυλάκια τους τα περισσότερα των οποίων περιέχουν τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης σταθερού εισοδήματος σύμφωνα με την Moody’s. Τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών ζωής.

Στην γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης Μέσης Ανατολής και Αφρικής για παράδειγμα τα κρατικά ομόλογα καταλαμβάνουν περί 33% και τα εταιρικά περί το 35%. Οι θέσεις που έχουν σε μετοχές υπολογίζονται περίπου στο 15% του χαρτοφυλακίου ενώ σε ακίνητα και μετρητά περί το 4% και 6%.

Αλλά όσο το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων παραμένει οι ασφαλιστές ζωής στρέφονται σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου με στόχο να αυξήσουν τις αποδόσεις τους. Οι ασφαλιστές ζωής επίσης αυξάνουν θέσεις σε μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία για να ενισχύσουν τις αποδόσεις τους.

Διστακτικά στις νέες τεχνολογίες αλλα με αυξημένες επενδύσεις

Παρά το γεγονός οι ασφαλιστές ζωής υιοθετούν με πολύ αργούς ρυθμούς τις τεχνολογικές εξελίξεις, η τάση για συνεργασίες με τα insurtech αυξάνεται, δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον σε insurtech αυξήθηκε με τα χρηματοδοτικά κεφάλαια το 2029 να φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ασφαλιστές ζωής επενδύουν επίσης με αυτοματοποιημένες πλατφόρμες underwriting με στόχο να περιορίσουν τα κόστη και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τους πελάτες.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αναφέρει στην μελέτη της η Moody’s θα δημιουργήσουν μερίδες κερδισμένων και χαμένων στο κλάδο ασφάλισης ζωής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here