H ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και χρόνια επενδύει στην πράσινη οικονομία και εξελίσσεται συνεχώς, πάντα με γνώμονα την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα και την αειφορία.

Έκανε πρώτη το μεγάλο βήμα στον κλάδο της, λανσάροντας τον Οκτώβριο του 2020 τη σειρά ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-PET).

ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN

H προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μείζον ζήτημα που χρήζει άμεσων και δραστικών αποφάσεων.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ πρωτοπόρησε στον κλάδο της και παρουσίασε τον περσινό Οκτώβρη την σειρά ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-PET).  

Πρόκειται για μία στοχευμένη πρωτοβουλία της εταιρείας να μειώσει το πλαστικό στις συσκευασίες της κατά 30%, δηλαδή σε ποσοστό 5% μεγαλύτερο από εκείνο που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (25%) και μάλιστα 5 χρόνια νωρίτερα.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ εμπράκτως δεσμεύτηκε πρώτη, αποδεικνύοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Οι πρώτοι κωδικοί της σειράς GO GREEN είναι το ΖΑΓΟΡΙ MINI 330ml, το ΖΑΓΟΡΙ ATHLETIC 750ml και το ΖΑΓΟΡΙ 750ml, ενώ αυτή την πράσινη κατεύθυνση ακολουθεί και η σειρά ανθρακούχου Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ Sparkling. Μάλιστα, η εταιρεία δεσμεύεται ότι σταδιακά όλοι οι κωδικοί του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ, που είναι σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, θα αποτελούνται από ανακυκλωμένο πλαστικό r-PET. 

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ είναι η 1η εταιρεία στον κλάδο της πανελλαδικά με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την παραγωγική διαδικασία των υλικών συσκευασίας r-PET από τον κορυφαίο Φορέα Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα TÜV HELLAS (TÜV NORD).Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται πως η εταιρεία χρησιμοποιεί πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό r-PET υψηλής ποιότητας, ενώ διαθέτει πιστοποιήσεις για το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας για όλα τα προϊόντα της. 

Το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN όμως δεν είναι η πρώτη και μόνη πράσινη επένδυση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, η οποία έχει ένα συνολικό στρατηγικό πλάνο βιωσιμότητας και αιεφορίας που την καθιστά το ελληνικό green case study.  

ΔΡΑΣΕΙΣ

Πιστή στη φιλοσοφία ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN στοχεύει να αφυπνίσει τη συνείδηση όλων και μέσα από την καθημερινότητα, ώστε όλοι να γίνουν συμμέτοχοι στη φροντίδα του περιβάλλοντος, μέχρι το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα να γίνει ουδέτερο.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις είναι στοχευμένες και αποδεικνύουν την έμπρακτη και ενεργή προσπάθεια της εταιρείας για έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

Από το 2003 η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης, ενώ από το 2013 αποτελεί μέλος μέλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος “Ανταποδοτική Ανακύκλωση”, τοποθετώντας Περίπτερα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε διάφορους Δήμους με στόχο να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό για τη σωστή ανακύκλωση διαφόρων υλικών.  

Επιπλέον, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με την Deutsche Pfandsystem GmbH για την ανακύκλωση των συσκευασιών της στη Γερμανία, ενώ είναι από τους βασικούς υποστηρικτές του 1ου και 2ου Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε Αθήνα και Ιωάννινα. 

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση συμμετέχει ενεργά και υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως η υλοποίηση πανελλήνιων εκπαιδευτικών διαγωνισμών ανακύκλωσης για μαθητές, με τη συμμετοχή της στο Eco Fest 2021.

Ένα από τα σημαντικά έργα της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ήταν η συμβολή στη δημιουργία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε Αθήνα και Ιωάννινα, στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές, για την ανακύκλωση, τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου και χαρτιού καθώς και την επανάχρησή τους. Τη φιλοσοφία GO GREEN δηλαδή. 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνει συνεχώς το ενεργειακό της αποτύπωμα και ελαχιστοποιεί τις εκπομπές CO2. 

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ δε σταματά όμως εδώ, αλλά προσπαθεί να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη ακόμα και στην μεταφορά του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ. Ήδη από το 2000, η εταιρεία ξεκίνησε να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, με τη διακίνηση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ να γίνεται μέσω του ιδιόκτητου μεταφορικού στόλου της εταιρείας, με στόχο την μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα. 

Επιπλέον, το 2020 εφάρμοσε τεχνολογία χρήσης υβριδικών καυσίμων στο 50% του μεταφορικού της στόλου, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους σε σχέση με το 2019 κατά περίπου 10%.

Η υπεύθυνη ηγεσία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, οι αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας που την διέπουν, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του DNA της εταιρείας. 

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ πιστή στις αξίες της, επέλεξε στρατηγικά το 2020 να συνεργαστεί με τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος Protergia, για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις του που θα προέρχεται από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Αποτέλεσμα των ενεργειών της εταιρείας, αποτελεί η εγγύηση προέλευσης (Πράσινο Πιστοποιητικό) από την Protergia όπου για το 2020 κατέγραψε ότι το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου άνθρακα.

Εντός του 2021 θα ολοκληρώσει μελέτη υπολογισμού συνολικού αποτυπώματος εκπομπών CO2 για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, με σκοπό τη θέσπιση στόχων που θα τεκμηριώνουν την πολιτική αειφορίας (sustainability) που αποτελεί και βασικό άξονα της φιλοσοφίας της. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here