Στο Πρόγραμμα Στέγασης νέων «Σπίτι μου» συμμετέχει η Τράπεζα Ηπείρου, προσφέροντας χαμηλότοκα δάνεια πρώτης κατοικίας σε νέους ιδιώτες ή νέα ζευγάρια από 25 έως 39 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Το Πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί με κεφάλαια εξ΄ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.

Η Τράπεζα Ηπείρου υποδέχεται τα σχετικά αιτήματα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και γνωστοποιεί στους αιτούντες τη σχετική απόφαση εντός 48 ωρών, υπό την προϋπόθεση πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την ανεύρεση της κατοικίας που προτίθενται να αγοράσουν.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σπίτι μου» χορηγείται συγχρηματοδοτούμενο δάνειο, σε ποσοστό 75% από κρατικά κεφάλαια και είναι άτοκο, ενώ το υπόλοιπο 25% του δανείου προέρχεται από κεφάλαια της Τράπεζας Ηπείρου. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους τα δάνεια χορηγούνται άτοκα, με 100% επιδότηση του επιτοκίου από τη ΔΥΠΑ. Το ανώτατο ποσό δανείου ανέρχεται σε 90% του ποσού του συμβολαίου αγοραπωλησίας και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά τα 150.000€, ενώ η διάρκεια του δανείου είναι από τρία (3) έως και τριάντα (30) έτη.
Τα κατάλληλα για κατοικία ακίνητα που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα περιλαμβάνουν όσα, στην περίπτωση άγαμου και άτεκνου δικαιούχου, έχουν μέγεθος έως 50 τ.μ., ενώ για τους υπόλοιπους το μέγεθος αυξάνεται κατά 10 τ.μ. ανά μέλος της οικογένειας, με ανώτατο όριο τα 150 τ.μ. Το ακίνητο χρειάζεται να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος, με εμπορική αξία έως €200.000.

Ο Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, δήλωσε σχετικά: «Με τη συμμετοχή της Τράπεζας Ηπείρου στο Πρόγραμμα στέγασης νέων «Σπίτι μου», στηρίζουμε την ανάγκη των νέων του τόπου μας να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία με την παροχή χαμηλότοκων δανείων. Στην Τράπεζα Ηπείρου, αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την ανάπτυξη της Ηπείρου, παράλληλα με την ευελιξία και την ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων».

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Στέγασης νέων «Σπίτι μου» μπορείτε να δείτε εδώ