Με γρήγορους ρυθμούς “τρέχουν” οι συμφωνίες χρονοναύλωσης για τα πλοία της Costamare συμφερόντων του Κωστή Κωνσταντακόπουλου.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το τρίμηνο έως τις 31 Μαρτίου, η ναυτιλιακή ενημέρωσε ότι για το 2023 υπάρχουν συμβόλαια χρονοναύλωσης για το 98% ενώ για το 2024 για το 86%.

Παράλληλα η εταιρεία εξασφάλισε deals για πωλήσεις πλοίων, οι οποίες θα της εξασφαλίσουν έσοδα ύψους 84,7 εκατ. δολαρίων. Tα πλοία που θα πωλήσει είναι τα εξής containerships:

▪ Έτος κατασκευής 2003, 6,644 TEU χωρητικότητα, Maersk Kalamata.

▪ Έτος κατασκευής 2000, 6,648 TEU χωρητικότητα, Sealand Washington.

Πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου

▪ Έτος κατασκευής 2010, 32,300 DWT χωρητικότητα, Miner.

▪ Έτος κατασκευής 2011, 35,112 DWT χωρητικότητα, Taibo.

▪ Έτος κατασκευής 2010, 37,302 DWT χωρητικότητα, Comity (αναμένεται να πωληθεί στο 2ο τρίμηνο).

Όσον αφορά τα οικονομικά της μεγέθη, η Costamare ανακοίνωσε καθαρά  κέρδη 141,6 εκατ. δολαρίων ή 1,16 δολάρια ανά μετοχή και προσαρμοσμένα κέρδη στα 46,5 εκατ. δολάρια ή 0,38 δολάρια ανά μετοχή.

Η ρευστότητα της εταιρείας ανήλθε στα 1,076  δισ. δολάρια.

Ο κ. Γρηγόρης Ζήκος, Επικεφαλής Οικονομικών της Costamare σχολίασε:

Στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, η εταιρεία είχε κέρδη 142 εκατ. δολάρια και ρευστότητα πάνω από 1 δισ.

Στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, οι τιμές ναύλωσης ανεβαίνουν και ανεβαίνει και η ζήτηση, ενώ αυξάνεται και η διάρκεια της ναύλωσης.

Ωστόσο το βιβλίο παραγγελιών παραμένει μεγάλος κίνδυνος για την αγορά, καθώς ανεβαίνει.

Στον τομέα των bulkers, έχουμε ήδη πετύχει χρονοναύλωση για 51 από τα πλοία μας. Έχοντας συμφωνήσει να επενδύσουμε πάνω από 200 εκατ. δολάρια, στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την επιχείρηση της πλατφόρμας εκμετάλλευσης ξηρού χύδην φορτίου σε συνετή βάση και να πετύχουμε υγιείς αποδόσεις για τους μετόχους μας, σημείωσε.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του τριμήνου η Costamare έγινε ο κύριος επενδυτής στην Neptune Maritime Leasing Limited, μια πλατφόρμα ναυτιλιακής χρηματοδοτικής μίσθωσης με αναπτυξιακό προσανατολισμό, έχοντας συμφωνήσει να επενδύσει έως και 200 εκατ. δολάρια.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες αξίες των περιουσιακών στοιχείων, πιστεύουμε ότι η επένδυση της Neptune Leasing αποτελεί μια ευνοϊκή απασχόληση της αυξημένης ρευστότητας της εταιρείας.

Το νέο εγχείρημα έχει συνέργεια με την υφιστάμενη πλατφόρμα πλοιοκτησίας και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη ισχυρές εμπορικές σχέσεις που έχει η εταιρεία τις τελευταίες δεκαετίες με πλοιοκτήτες και στον τομέα της χρηματοδότησης πλοίων».