Τις 500 εταιρείες “business leaders” ανέδειξε φετινή μελέτη της ICAP, η οποία “εντοπίζει” τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2018.

Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων(και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων

Στη φετινή κατάταξη των Business Leaders συμμετέχουν εννέα τράπεζες, ωστόσο καθοριστική είναι η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., η οποία ανεδείχθη «πρωταθλήτρια» κερδών συνολικά, εφόσον κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 500 Business Leaders. Η συγκεκριμένη τράπεζα καλύπτει μερίδιο της τάξης του 67% επί των συνολικών κερδών EBITDA του εν λόγω τομέα, το 2018.

Πέραν αυτών, στην κατάταξη περιλαμβάνονται και τέσσερεις εταιρείες factoring. Η κορυφαία πεντάδα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιχειρήσεις:

-ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

-EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

-ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

-EUROBANK FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι πέντε αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €905,4 εκατ., καλύπτοντας μερίδιο 89,9% επί των συνολικών κερδών του εν λόγω τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει της μελέτης ο τομέας των Τραπεζών -Εταιρειών Factoring ήταν κερδοφόρος το 2018 από ζημιογόνος το 2017. Το μερίδιο του τομέα διαμορφώθηκε στο 8,4% όσον αφορά τα κέρδη EBITDA και στο 9,4% αναφορικά μετα καθαρά προ φόρου κέρδη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here