Στο 30,93% έναντι 51,29% προηγουμένως διαμορφώνεται το ποσοστό συμμετοχής του κ. Θεόδωρου Φέσσα στη BriQ Properties μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η BriQ Properties διευρύνει έτσι τις δυνατότητές της για επενδύσεις στην εγχώρια αγορά ακινήτων και παράλληλα αυξάνεται η μετοχική διασπορά του τίτλου (free float) στο ταμπλό.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (στο εξής η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 6/09/2019 απόφασης της  Γενικής Συνέλευσης και σε συνέχεια των από 20.12.2019 γνωστοποιήσεων σημαντικών  μεταβολών:

α. του κ. Θεόδωρου Φέσσα του Δημητρίου,

β. της 100% ελεγχόμενης από τον κ. Θεόδωρο Φέσσα, εταιρείας με την επωνυμία «IDYVALE TRADING LIMITED» και

γ. της κας. Ευτυχίας Κουτσουρέλη του Σοφοκλή, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά  διαμορφώθηκαν την 20.12.2019, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το Ν.  3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τα ακόλουθα:

  1. Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της  Εταιρείας διαμορφώνεται σε 30,93% έναντι προηγούμενου ποσοστού 51,29%, λόγω μερικής  άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στα πλαίσια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και απόκτησης 4.761.908 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας.
  2. Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η 100% ελεγχόμενη από τον κ. Θεόδωρο Φέσσα εταιρεία με την επωνυμία «IDYVALE TRADING LIMITED», επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 6,66% έναντι προηγούμενου ποσοστού 0%, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στα πλαίσια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και απόκτησης 2.382.952 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει (άμεσα και έμμεσα) ο κ. Θεόδωρος Φέσσας στην Εταιρεία διαμορφώνεται σε ποσοστό 37,59% έναντι προηγούμενου ποσοστού 51,29%.

  1. Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 16,82% έναντι προηγούμενου ποσοστού 25,23%, λόγω μερικής άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στα πλαίσια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και απόκτησης 2.857.142 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here