Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε την αξία του χαρτοφυλακίου των 26 ακινήτων της που αποτιμάται στα € 136 εκ. την 31.12.2022, έναντι € 122 εκ. την 31.12.2021, καταγράφοντας αύξηση 12%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων στους κλάδους των logistics και των ξενοδοχείων, όπου η BriQ επενδύει σταθερά κατά την τελευταία τετραετία.

Σύμφωνα με την ανακοινωθείσα στις 23/02/2023 εξαγορά ακινήτων και στη συνέχεια συγχώνευση δια απορροφήσεως της Intercontinental International A.E.E.A.Π. («ICI»), η αξία του χαρτοφυλακίου της BriQ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε ακίνητα αξίας € 200 εκ. περίπου, με την απόκτηση των 17 ακινήτων της ICI, ενώ θα αυξηθεί περαιτέρω με τη συνολική αξία των ακινήτων να φθάνει τα € 250 εκ. περίπου, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η αγορά των εν λόγω 17 ακινήτων καθώς και των μετοχών της ICI θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό, ενώ η συγχώνευση δια απορρόφησης της ICI από τη BriQ θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών. Η συναλλαγή τελεί υπό σχετικές και αντίστοιχες για όμοιες συναλλαγές αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και εποπτικές αρχές.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., κα Άννα Αποστολίδου, δήλωσε ότι «Από την εισαγωγή της Εταιρείας στο ΧΑ τον Ιούλιο του 2017 έως σήμερα, η BriQ έχει αυξήσει θεαματικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της από € 26 εκ. σε € 136 εκ. με προσεκτικές και στοχευμένες επενδύσεις σε κλάδους όπως τα logistics και τα ξενοδοχεία που έχουν προσφέρει υπεραξίες και υψηλές αποδόσεις. Στην περίοδο αυτή δώσαμε στους μετόχους μας € 18 εκ. υπεραξίες στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων και € 7,3 εκ. σε μερίσματα για τις χρήσεις 2017-2021.».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ