Ο κίνδυνος οι ελληνικές τράπεζες να χρειαστούν αύξηση κεφαλαίου εξακολουθεί να υπάρχει, όμως δεν είναι σαφές αν είναι άμεσος, γράφει σε νέα έκθεσή της η Bank of America Merrill Lynch, η οποία δίνει σύσταση “underperform” και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Για την Alpha Bank δίνει τιμή-στόχο 1,36 ευρώ ανά μετοχή, για τη Eurobank 0,65 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα 0,25 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς 3,26 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι τιμές-στόχοι είναι κάτω από τις τρέχουσες με εξαίρεση την Πειραιώς.

Όπως αναφέρει, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Alpha και της Eurobank, τις ανακοινώσεις για το IFRS 9, το Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και κατόπιν συναντήσεων που είχε με τα εμπλεκόμενα μέρη, η άποψή της παραμένει η ίδια για τις ελληνικές τράπεζες.

Αναμένει χαμηλή κερδοφορία, καθώς αντιμετωπίζουν αντίθετους ανέμους σε επίπεδο καθαρών εσόδων από τόκους και αυξημένα κόστη ρίσκου τα επόμενα χρόνια.

Θεωρεί πως η κλίμακα του κεφαλαιακού προβλήματος των ελληνικών τραπεζών είναι καθοριστική μακροπρόθεσμα, ενώ εκτιμά πως υπάρχει σημαντικός κίνδυνος αύξησης κεφαλαίου, ωστόσο ο χρονισμός της παραμένει ασαφής.

Βραχυπρόθεσμα, τα αποτελέσματα των stress tests παραμένουν αβέβαια και το πακέτο μέτρων της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αν και ίσως να μην αρκεί για να λύσει το πρόβλημα, ίσως καθυστερήσει τον κίνδυνο μιας άμεσης ανακεφαλαιοποίησης.

Το πακέτο της Κομισιόν μπορεί να βοηθήσει, όμως είναι μικρό

Σύμφωνα με την BofAML, το πακέτο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων περιλαμβάνει σχέδιο για τη δημιουργία «bad banks», καθώς και πρόβλεψη για την εισαγωγή άλλων προγραμμάτων, όπου οι κρατικές εγγυήσεις επιτρέπουν την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η δημιουργία bad bank στην Ελλάδα πιθανότατα θα είναι δύσκολη, δεδομένου του σημαντικού ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προέρχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ένα πρόγραμμα σαν το ιταλικό GACS, όμως, θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτο για τέτοιου είδους χαρτοφυλάκια. Αυτό ίσως να μην αρκεί για να επιλυθεί το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων στις ελληνικές τράπεζες, όμως μπορεί να καθυστερήσει τον κίνδυνο ανακεφαλαιοποίησης, όπως αναφέρει η Bank of America Merrill Lynch.

Αβεβαιότητα για τα stress tests

Τα αποτελέσματα των stress tests αναμένονται στις αρχές Μαΐου. Η BofAML θεωρεί πως είναι δύσκολο να υπολογιστεί πόσο θα είναι η μείωση κεφαλαίων με βάση τους δημοσιευμένους μακροοικονομικούς καταλύτες.

Θεωρεί πως η πίεση που θα ασκηθεί φαίνεται λιγότερο έντονη για τις ελληνικές τράπεζες φέτος, όμως εκτιμά πως θα υπάρξει κάποια πολιτική βούληση για καλύτερη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών ενόψει της εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα διάσωσης -κάτι που θα φέρει τις τράπεζες σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν τις όποιες αστοχίες στο πρόγραμμα μείωσης των «κόκκινων» δανείων, εάν αυτές προκύψουν στη συνέχεια.

Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η BofAML, η ποιότητα του κεφαλαίου είναι χαμηλή στις ελληνικές τράπεζες, με ισχυρότερο αυτό της Αlpha Βank. Εκτιμά πως αυτό αποτελεί πηγή ανησυχίας για την αγορά, ωστόσο, σε κάποιες από τις συζητήσεις που είχε με τους εμπλεκόμενους, αυτό δεν φάνηκε να αποτελεί άμεση πηγή ανησυχίας.

Το κόστος της μείωσης των NPLs 

Σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch, οι μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν σημαντικές στην Αlpha Βank και τη Eurobank το δ’ τρίμηνο, ωστόσο είχαν κόστος. Πριν το IFRS 9, η κάλυψη της Alpha μειώθηκε από το 48% το γ’ τρίμηνο στο 45% το δ’ τρίμηνο και της Eurobank από το 52% στο 50% το ίδιο διάστημα. Η BofAML βλέπει θετικά τη βελτίωση της κάλυψης μετά το IFRS 9, όμως δεν θεωρεί ιδιαίτερα υψηλά τα επίπεδα (50% για την Αlpha Βank και 56% για την Eurobank). Οι εισροές NPE είναι σημαντικές, αν και οπωσδήποτε μειώθηκαν το δ’ τρίμηνο. Η διοίκηση της Αlpha Βank σημειώνει πως σε όρους διαχείρισης NPE, το α’ τρίμηνο τείνει να είναι πιο δύσκολο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here