Αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας από 0,1% πέρυσι στο 1% εφέτος και στο 2% το 2024 καθώς και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την έκθεση του για τις παγκόσμιες δημοσιονομικές εξελίξεις (Fiscal Monitor). Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να αυξηθεί στο 2,2% το 2026 και να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό έως το 2028.

Για το συνολικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τους τόκους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, αναμένεται μείωση του ελλείμματος από 2,3% πέρυσι στο 1,6% εφέτος και περαιτέρω στο 0,8% το 2024.

Η μείωση του ελλείμματος θα προέλθει από τη μεγαλύτερη μείωση των δημόσιων δαπανών σε σχέση με τη μείωση των δημοσίων εσόδων.

Οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να υποχωρήσουν από το 52,5% του ΑΕΠ πέρυσι στο 48,9% εφέτος και περαιτέρω στο 47,1% το 2024, ενώ τα δημόσια έσοδα να μειωθούν από το 50,2% στο 47,3% και το 46,4%, αντίστοιχα.

Το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί από 178,1% του ΑΕΠ πέρυσι στο 168% εφέτος και στο 160,2% το 2024, για να συνεχίσει να μειώνεται και τα επόμενα χρόνια, υποχωρώντας στο 145,3% το 2028.

Υψηλό το παγκόσμιο χρέος

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι οι περισσότερες χώρες πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρότερες δημοσιονομικές πολιτικές, όχι μόνο για να ανασυγκροτήσουν αποθέματα ασφαλείας και να περιορίσουν τους δημοσιονομικούς κινδύνους, αλλά και για να συμβάλλουν στις προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στον στόχο τους.

Σημειώνει ότι το χρέος είναι γενικά υψηλό σε όλο τον κόσμο σε μία περίοδο αύξησης των επιτοκίων.

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί το 2023, λόγω της ανοδικής πορείας του στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, των ΗΠΑ και της Κίνας. Μεσοπρόθεσμα, αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, αλλά αν εξαιρεθούν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες, θα μειώνεται κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα ετησίως.

Με τον προβλεπόμενο ρυθμό αύξησης, το παγκόσμιο χρέος θα φτάσει το 100% του ΑΕΠ στο τέλος της δεκαετίας. Στις αναπτυγμένες οικονομίες διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 112,3% πέρυσι και αναμένεται να φθάσει στο 116,3% το 2028.

Οι χώρες με περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, χαμηλή φορολογική δυναμικότητα ή μη δυνατότητα χρηματοδότησης από τις αγορές θα πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα μειώσεις δαπανών, για παράδειγμα την κατάργηση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων, αναφέρει το ΔΝΤ.