Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου για την αγορά των Α/Κ

Οι αναπάντεχα πολύ καλές εβδομάδες του Ιουλίου από πλευράς αποδόσεων, τόσο στους μετοχικούς, όσο και στους ομολογιακούς τίτλους, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ολοκληρώθηκαν και έδωσαν την σκυτάλη σε, ακόμη, ένα πολύ καλό πρώτο Αυγουστιάτικο επταήμερα.

Το εύλογο ερώτημα, που είναι δύσκολο να απαντηθεί, είναι κατά πόσο αυτό το ευνοϊκό κλίμα στις αγορές, όχι μόνον μπορεί να διατηρηθεί, αλλά να έχει και συνέχεια (ή μήπως, τελικά, ήταν απλώς ένα ριμπάουντ αποδόσεων και ‘μορφοποίησης΄ των αρκετά πιεσμένων – μέχρι πρότινος – αποτιμήσεων σε αρκετούς κλάδους).

  • Επίσης, το δεύτερο ζητούμενο είναι τι μελλοντικά θα συμβεί στον Θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως προς τον όγκο συναλλαγών.

Δεν μιλούμε, βέβαια, για τον Αύγουστο, που παραδοσιακά η αξία των συναλλαγών, λόγω διακοπών των μεριδιούχων,  βρίσκεται στα “τάρταρα” (ο εν λόγω μήνας των προηγούμενων δύο ετών ήταν πραγματικές φωτεινές εξαιρέσεις), αλλά αναρωτιόμαστε του τι μέλλει γενέσθαι στο τελευταίο 4μηνο του έτους.

Τούτο, διότι, όχι μόνον κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τις αγορές δεν έχει επιλυθεί, αλλά ίσα ίσα προστίθενται και νέα, βλέπε πχ την αυξημένη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ως προς το φλέγον, πάντοτε, γεωπολιτικό θέμα της Ταιβάν.

Επιστροφή, λοιπόν, στην άκρως ικανοποιητική εβδομάδα που διανύσαμε, κατά την οποία το Ενεργητικό αυξήθηκε 2,24% και διαμορφώθηκε στα 10,633 δις €.

Η αύξηση, περί των 233,026 εκατ. €, της κεφαλαιοποίησης οφείλεται πρωτίστως στη μέση απόδοση 1,51% του συνόλου της αγοράς και δευτερευόντως στο θετικό τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών, αξίας 65,251 εκατ. € – με παράλληλη αύξηση μεριδίων 0,25%.

Η υψηλή θετική αξία του όγκου των συναλλαγών δεν πρέπει να μας ξεγελά, ότι δηλαδή, υπήρξε μία ξαφνική αφύπνιση για επενδύσεις, εκ μέρους των μεριδιούχων.

Αντιθέτως, το κλίμα και η επενδυτική εμπιστοσύνη παραμένουν υποτονικά, όπως ακριβώς και τις προηγούμενες εβδομάδες. Χαρακτηριστικό, άλλωστε, είναι το γεγονός ότι σε 14 από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, οι συναλλαγές ήταν, μόλις, μερικών χιλιάδων ευρώ.

Αναλυτικότερα, η σημαντική εβδομαδιαία αξία εισροών οφείλεται στα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου, τα οποία κατέγραψαν συμμετοχές μεριδίων της τάξεως των 57,938 εκατ. € (άνοδος Ενεργητικού 60,13% με, σχεδόν, ισόποση αύξηση μεριδίων).

Αλλά και σε αυτή την κατηγορία, η εισροή κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε σε ένα μόνον από τα 12 υπό διαχείριση κεφάλαια – συγκεκριμένα, στο Alpha Bancassurance που διαχειρίζεται η ALPHA ΑΜ ΑΕΔΑΚ.

Ο υπόλοιπος ικανοποιητικός όγκος θετικών συναλλαγών έλαβε χώρα στα Μικτά Α/Κ με 6,399 εκατ. €, στα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης με 1,636 εκατ. € και στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 1,370 εκατ. € (τα τελευταία, μάλιστα, διέκοψαν ένα αρνητικό σερί εβδομαδιαίων εκροών εντός του 2022).

  • Στον αντίποδα, σε καμία κατηγορία δεν υπήρξε σοβαρές και άξιες αναφοράς εκροές – ένα ακόμη γεγονός στα συν, για τον Θεσμό, στην εβδομάδα που πέρασε.

Ως προς τις αποδόσεις τα “χαμόγελα” ήταν διάπλατα, με τις 16 κατηγορίες να πετυχαίνουν αξιοσημείωτα κέρδη και μόνον δύο ζημιές (μέση αρνητική απόδοση για τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών και τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με -0,65% και -0,01%, αντιστοίχως). Σε μέση θετική απόδοση ηγήθηκαν τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 5,80%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 4,12% και τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 3,43%.

  • Οι απώλειες του Ενεργητικού, σε σχέση με την έναρξη του έτους, περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο στο -4,43%, των μεριδίων στο -1,05%, η δε αξία εισροών αυξήθηκε στα 146,793 εκατ. €.

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 26-07-22 26-07-22 26-07-22
Κατηγορία(ες)   02-08-22 02-08-22 02-08-22 02-08-22 02-08-22
Funds of Funds Μετοχικά 41 736.065.136 153.852.862 2,12% 0,12% 1,65%
Funds of Funds Μικτά 40 1.838.202.991 441.223.762 1,09% 0,07% 1,24%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 76.521.189 6.497.015 0,60% 0,18% 0,43%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 340.930.225 49.686.216 -0,16% -0,01% -0,01%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 31.136.905 1.851.148 3,37% -0,07% 3,43%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 192.632.467 30.593.107 2,31% -0,09% 2,09%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.361.240 892.660 -3,18% -0,15% -0,65%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 19.084.221 906.928 5,80% 0,00% 5,80%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 28.508.388 3.636.094 3,49% 0,01% 2,97%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.271.267.907 492.695.285 4,08% -0,05% 4,12%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 63.452.791 16.473.329 3,45% 0,13% 2,09%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 52 2.662.904.864 307.348.984 2,12% 0,15% 1,84%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 47 712.867.981 150.988.742 0,33% -0,48% 0,38%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 47 1.684.021.549 280.148.336 0,93% 0,06% 0,75%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 443.616.162 121.458.460 1,20% 0,00% 0,21%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 108.021.839 23.748.626 2,14% 0,47% 0,60%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 265.061.367 196.351.250 -0,06% -0,19% 0,13%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 12 155.244.001 15.378.501 60,13% 60,57% 0,12%
ΣΥΝΟΛΑ 350 10.632.901.224 2.293.731.307 2,24% 0,25%  

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here