Ξεκινά η διαδικασία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, με τη διοίκηση να απευθύνει κάλεσμα προς θεσμικούς και ιδιώτες εν δυνάμει επενδυτές αλλά και υφιστάμενους μετόχους, προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος των 198 εκατ. ευρώ.

Ήδη, οι σύμβουλοι έκδοσης Rothschild και Πειραιώς ολοκληρώνουν τον κύκλο των επαφών τους, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον ενός ισχυρού fund, που θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής διαδικασίας. Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι ανάλογο με αυτό του deal της πώλησης «κόκκινων» δανείων στο, αγγλικών συμφερόντων, εξειδικευμένο Aldridge EDC Speciality Fund.

Όπως σημείωνε ο πρόεδρος, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, στην ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών, «…εφόσον ολοκληρωθεί η ΑΜΚ με επιτυχία, η Attica Bank θα μετατραπεί στη μοναδική, καθαρή και πλήρως εξυγιασμένη, ιδιωτική, εμπορική, μη συστημική τράπεζα της χώρας».

Το ζητούμενο για τη διοίκηση είναι η μείωση της συμμετοχής των φορέων του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο, και για αυτό ζητείται η στήριξη νέων εν δυνάμει ιδιωτών επενδυτών μετόχων.

Με υφιστάμενους βασικούς μετόχους τον ΕΦΚΑ με ποσοστό 50,626%, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με 7,908% και με 5,625% το ΤΣΜΕΔΕ, η Attica Bank, επτά χρόνια πριν τη συμπλήρωση μίας 100ετίας λειτουργίας της, δείχνει να αλλάζει σελίδα.

Για έντεκα ημέρες (συνεδριάσιμες), από τις 4 μέχρι και τις 18 Μαΐου, που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μετάβαση της Attica Bank στην «επόμενη ημέρα» και τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει ως μη συστημική σε ένα αναδιαρθρωμένο εγχώριο banking.

Η Attica Bank είναι η πρώτη από τον κλάδο (συστημικές και μη, αλλά και νέες υπό ίδρυση) που απευθύνεται καταρχάς στο υφιστάμενο μετοχικό κοινό της, αλλά και ευρύτερα στο επενδυτικό (εντός και εκτός ελληνικής αγοράς), με τη φιλοδοξία να πετύχει στην άντληση ενός σεβαστού ποσού, όπως είναι αυτό των 200 εκατ. ευρώ. Για αυτό και το εγχείρημα της Attica Bank έχει τη σημασία του, όχι μόνο για την ίδια την τράπεζα, αλλά –όπως σημειώνουν τραπεζικοί κύκλοι– για τον κλάδο γενικότερα, όπως επίσης και για τις αντοχές της επενδυτικής κοινότητας.

 

Τα βήματα:

 

Η τράπεζα προχωρά:

 

  • σε ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με παράλληλη μείωση των μετοχών (reverse split) σε αναλογία 14,179 υφιστάμενες μετοχές προς 1 νέα μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ/μετοχή,
  • σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης 659.902.228 νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 4 νέες για κάθε 1 παλαιά (ενοποιημένη πλέον) μετοχή, με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων, μέχρι του ποσού των 197,97 εκατ. ευρώ.

 

Οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν από το ΔΣ της τράπεζας κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και μέχρι του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, εφόσον αιτηθούν και έχουν ήδη ασκήσει το σύνολο των υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης.

Η περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών άρχισε από την Παρασκευή 4 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 15 Μαΐου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για την αποπληρωμή ποσού 100,2 εκατ. ευρώ –των προνομιούχων μετοχών–, χωρίς να μειωθεί κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, αλλά και για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή των IFRS9. Έτσι, η Attica Bank θα διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία, ενόψει αυστηρότερης ευρωπαϊκής εποπτείας των μικρών τραπεζών.

 

Οι όροι του reverse split

 

Σύμφωνα με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου, θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε κοινής μετοχής από τα 0,30 σε 4,2539 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών σε αναλογία 14,179/1 με την αναπροσαρμοσμένη τιμή. Με βάση αυτήν που είχε στη συνεδρίαση της Πέμπτης 3 Μαΐου (0,3125), η τραπεζική μετοχή είναι στα 0,4537 ευρώ.

Ακολούθως, μειώνεται το κοινό μετοχικό κεφάλαιο ώς το ποσό των 652 εκατ. (προκειμένου να διαγραφούν συσσωρευμένες ζημίες 419,2 εκατ.) και να δημιουργηθεί ειδικό αποθεματικό ύψους 233 εκατ. ευρώ. Μετά τη μείωση, η ονομαστική τιμή της μετοχής διαμορφώνεται σε 0,30 ευρώ.

 

Οι συζητήσεις με τους μετόχους

 

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν όχι μόνο οι παλαιοί μέτοχοι, αλλά και νέοι με βάση τις βολιδοσκοπήσεις που διενεργεί για λογαριασμό της τράπεζας ο διεθνής σύμβουλός της. Ειδικότερα, με την αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου, ο μεν κύριος μέτοχος θα διατηρήσει τη σημαντική του συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, η δε τράπεζα θα έχει την ευχέρεια να διαθέσει τα αδιάθετα σε παλαιούς μετόχους, αλλά και νέους στρατηγικούς επενδυτές. Με την επάνοδο της Attica Bank σε κερδοφορία, με βάση τα αποτελέσματα, την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της και τις δύο τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), η τράπεζα θα επικεντρωθεί, πλήρως εξυγιασμένη, στο κύριο έργο της, και ειδικότερα στη χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην κρίσιμη σημερινή αναπτυξιακή καμπή της ελληνικής οικονομίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here