Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει έρθει σε νομικά δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με τη συναλλαγή τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με την ονομασία “Omega” λογιστικής αξίας 1,285 δισ. ευρώ και τη συνεπακόλουθη έκδοση των παρακάτω τίτλων:

  • Σειρά A Omega ομόλογο υψηλής εξοφλητικής σειράς ποσού 630 εκατ. ευρώ (senior note)
  • Σειρά B Omega ομόλογο ενδιάμεσης εξοφλητικής σειράς ποσού 70 εκατ. ευρώ (mezzanine note)
  • Σειρά J Omega ομόλογο κατώτερης εξοφλητικής σειράς ποσού 585 εκατ. ευρώ (junior note)

Με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η Attica Bank διακρατεί το σύνολο του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς (Σειράς Α), ενώ το 95% του ομολόγου ενδιάμεσης εξοφλητικής σειράς (Σειράς Β) και το 95% του ομολόγου κατώτερης εξοφλητικής σειράς (Σειράς J) θα πωληθούν σε funds που θα υποδειχθούν από την εταιρεία Ellington Solutions, διακεκριμένη εταιρεία συνεργαζόμενη με επενδυτές με εμπειρία στην απόκτηση δανειακών χαρτοφυλακίων και χρεογράφων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here