Κυρέλα Πέτρου

Ο κ. Γιάννης Τσακίρης Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας, στην ομιλία του στο Athens Riviera Summit2024, επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα έχει εκταμιεύσει πάνω από 87 δις ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι η Ελλάδα έλαβε το 3,2% όλων των επενδύσεων που στήριξε η Τράπεζα και συγκεκριμένα 2,8 δις ευρώ μόνο πέρυσι. Ειδικότερα, υποστήριξε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας (Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ), όπως και την πρωτοπόρα επένδυση της Sunlight.

Ακόμα στήριξε πολλά προγράμματα υποδομών, ενώ εστιάζει στη στήριξη των ΜμΕ. Πολλές επιχειρήσεις ανέφερε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την χρηματοδότησή τους κυρίως για τον τομέα R&D(Research & Development). Ο ίδιος επεσήμανε ότι υπάρχει πιστωτικό κενό στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο παράδειγμα της εταιρείας Ματσούκης που έλαβε το ποσό των 10 εκατ. για την παγκόσμια ανάπτυξη της δραστηριότητας της στον τομέα της παραγωγής ID εγγράφων.

Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα υποστηρίζει την καινοτομία και τις καινοτόμες επιχειρήσεις. «Εστιάζουμε στη στήριξη των ventures capitals. Είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτούμε κλάδους καινοτόμους, που θα διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας», ανέφερε.