Συνολικά 18.343 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού)  κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2023 έναντι 17.994 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Μείωση 2,0% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Απρίλιο του έτους 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2023 ανέρχονται σε 10.995 έναντι 10.184 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022,
παρουσιάζοντας αύξηση 8,0%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Απρίλιο του 2023, ανήλθε σε 5.468 έναντι 5.565 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση 1,7%.

Αύξηση 16,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Απρίλιο του 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2023 ανέρχονται σε 5.186 έναντι 5.158 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, πα ρουσιάζοντας αύξηση 0,5%.

Τέλος, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 79.387 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 68.220 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 16,4%.