Αυξημένες πωλήσεις στα 354 εκατ.€ (+12,82%), στη μικτή κερδοφορία στα 201,93 εκατ.€ (+21,26%) και καθαρά (ενοποιημένα) κέρδη στα 78,56€ (+16,94%)  κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.
  • Τα αποτελέσματα δικαιώνουν την contrarian πολιτική του βασικού μετόχου– ο οποίος επιμένει να αποκλείει από τα ράφια των καταστημάτων του κάθε προϊόν που εκτιμά ότι η σχέση τιμής-ποιότητας αποβαίνει σε βάρος του καταναλωτή– ενώ επιμένει αναφορικά με την παράλογη ακρίβεια στις μεταφορές.
Σταθερός όμως και στην άκρως συντηρητική λογική όσον αφορά στις προβλέψεις, καθώς η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και οι ασταθείς συνθήκες δεν επιτρέπουν-ακόμα- φιλόδοξες επιχειρηματικές στοχεύσεις.
Ο προγραμματισμός νέων επενδύσεων για 2022 και 2023 παραμένει, ωστόσο τηρείται στάση αναμονής για το 2024.   
Παραμένει, επίσης, στο ακέραιο η μερισματική πολιτική-επιβράβευσης των πιστών μετόχων-συνεταίρων (όπως τους αναφέρει) με νέα έκτακτη χρηματική διανομή.
Έτσι προτείνεται η καταβολή (από 15/12) 0,3850€/μτχ.