Του Γιάννη Λεοντάρη

Απογοητευτικά μικρό είναι το ποσοστό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που επένδυσε σε νέες τεχνολογίες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα, παρά το γεγονός ότι η πανδημία ανέδειξε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον κρίσιμο ρόλο της υιοθέτησης λύσεων τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το ποσοστό των ΜΜΕ που πραγματοποίησε επενδύσεις επάνω στην τεχνολογία κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους δεν ξεπέρασε το 21,8%, και αφορά στις ΜΜΕ που πραγματοποίησαν επενδύσεις τόσο σε hardware, όσο και σε λογισμικό.

Για το ίδιο διάστημα του 2021, τα ποσοστά των εταιρειών σε ότι αφορά στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, δεν είναι επίσης ενθαρρυντικά.

Ειδικότερα, Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση ψηφιακού marketing, ιστοσελίδας και παρουσίας στα social media κατά το 2ο εξάμηνο του 2021 φτάνουν στο 58,4%.

Πολύ λιγότερες (26,3%) είναι οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους συσκευές και πλατφόρμες που μπορούν να ελεγχθούν από απόσταση μέσω internet, ενώ ακόμα λιγότερες (20,3%) είναι οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι έχουν υιοθετήσει κάποια πλατφόρμα για ηλεκτρονική διαχείριση προμηθειών και παραγγελιών.

Απογοητευτικό είναι και το ποσοστό των ΜΜΕ που δήλωσαν το συγκεκριμένο εξάμηνο ότι λειτουργούν ηλεκτρονικό κατάστημα (17,3%), ενώ ακόμα χειρότερο (14,1%) είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που επένδυσαν σε κάποια πλατφόρμα big data analytics για την επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από την εμπορική τους δραστηριότητα, παρά το γεγονός ότι οι τεχνολογίες business intelligence αποτελούν το «κλειδί» για τη μεγιστοποίηση του οφέλους των επιχειρήσεων από τα δικά τους δεδομένα.

Ως εκ τούτου, αναμενόμενο ήταν και το μόλις 6% που προέκυψε ως ποσοστό των ΜΜΕ που δήλωσαν ότι έχουν προχωρήσει στην ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων εφαρμογών στην παραγωγική διαδικασία.

Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την επένδυση στην τεχνολογία, με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό των επιχειρήσεων (17,4%) δήλωσε ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 προχώρησε στην ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων.

Ωστόσο, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (56,2%) δήλωσε ότι το συγκεκριμένο διάστημα πραγματοποίησε ηλεκτρονικές πωλήσεις σε ποσοστό μέχρι και 20% του κύκλου εργασιών για το διάστημα αυτό, αλλά μόλις το 16,1% των επιχειρήσεων αυτών δήλωσε ότι οι ηλεκτρονικές τους πωλήσεις ξεπέρασαν το 50% του τζίρου τους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here