Από τις κορυφαίες και καθαρά εξαγωγικές εταιρείες της χώρας η Sunlight (Olympia Group)  αποτελεί, από μόνη της, ξεχωριστή/ειδική περίπτωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Μία από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο “μπαταριών/αποθήκευσης ενέργειας” με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργοστάσια σε Ελλάδα, Ιταλία και ΗΠΑ με εξαγωγές σε 100 και πλέον χώρες είναι ένα από τα υπολογίσιμα ονόματα στον διεθνή στίβο.

Τελευταία, η Sunlight εξασφάλισε επιδότηση, ύψους 50 εκατ.€ , που με άλλα 53 εκατ. € ίδια κεφάλαια θα χρηματοδοτήσει την δημιουργία “έξυπνων” ελεγκτών μπαταρίας, που θα διευκολύνουν την αυτοματοποίηση της παραγωγής. 

Τέτοιες εταιρείες θα πρέπει να επιδιώξει να προσελκύσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η νέα διοίκηση της ΕΧΑΕ.

Εταιρείες καινοτόμες, εξωστρεφείς χρειάζεται η αγορά μας, προκειμένου να αποκτήσει “βάθος” και να γίνει πιο αντιπροσωπευτική.