Με σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές του Ιουλίου παρουσίασαν οι πάροχοι τα νέα τιμολόγια ρεύματος. Οι νέες χρεώσεις κυμαίνονται από 13,5 λεπτά έως 20,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Τον Ιούνιο οι τιμές κυμάνθηκαν μεταξύ 11,898 και 17,984 λεπτών ανά κιλοβατώρα, με τη ΔΕΗ να δίνει το καλό παράδειγμα με γενναίες εκπτώσεις κόντρα στις τάσεις που επικρατούν στη χονδρεμπορική αγορά.

Η άνοδος της μέσης χονδρικής τιμής Ιουνίου, ξεπέρασε σε ποσοστό το 20%. Σε απόλυτες τιμές ήταν στα 98,89 ευρώ ανά MWh από 81,08 ευρώ του Μαΐου και τα 60,11 ευρώ ανά MWh του Απριλίου.

Οι τιμές δηλαδή τον Ιούνιο ήταν αυξημένος περίπου 10%. Τον Ιούλιο αυξάνονται κι άλλο. Με τα νέα δεδομένα τα μπλε αλλά και κίτρινα με τιμές μέχρι και 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα αποτελούν μια λύση στην συγκυρία. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν τα πράσινα.

Οι νέες τιμές

  • Η ΔΕΗ, με έκπτωση 31% στη χρέωση του πράσινου τιμολογίου για τον Ιούλιο διαμορφώνει την τιμή στα 13,557 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, μια αύξηση, δηλαδή, 14% έναντι του προηγούμενου μήνα. (Γ1/Γ1Ν Οικιακό).

Στο ίδιο τιμολόγιο οι καταναλώσεις άνω των 500 κιλοβατωρών για τον Ιούλιο έχουν χρέωση στα 14,385 λεπτά. Η νυχτερινή χρέωση για τον Ιούλιο είναι στα 11,418 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

  • Επίσης, η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έδωσε τιμή στα 13,99 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας, από 12,854 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Ιούνιο.

Με βάση τις σταδιακές ανακοινώσεις των άλλων προμηθευτών και τα δεδομένα πιου αναγράφονται στον ειδικό ιστότοπο της ΡΑΕΕΥ (https://invoices.rae.gr/oikiako/) για τα πράσινα τιμολόγια, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Protergia: ‘Εδωσε μείωση τιμής στα 15,99 λεπτά/κιλοβατώρα τον Ιούλιο από 16,4 λεπτά /κιλοβατώρα που ήταν τον Ιούνιο με έκπτωση συνέπειας.
  • NRG: Έδωσε τιμή στα 17,13 λεπτά/κιλοβατώρα τον Ιούλιο (με την οριζόντια έκπτωση και την έκπτωση συνέπειας) από 13,35 λεπτά/κιλοβατώρα τον Ιούνιο.
  • Εlpedison: Έδωσε τιμή στα 14,8 λεπτά/κιλοβατώρα τον Ιούλιο από 15,48 λεπτά/κιλοβατώρα του Ιουνίου για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες και 18,8 λεπτά/κιλοβατώρα τον Ιούλιο από 17,98 λεπτά/ κιλοβατώρα του Ιουνίου για τις επόμενες κιλοβατώρες.
  • ΕΛΙΝ: ‘Εδωσε τιμή στα 16,637 λεπτά/κιλοβατώρα τον Ιούλιο από 14,8 λεπτά/ κιλοβατώρα τον Ιούνιο και από 9,5 λεπτά/κιλοβατώρα το Μάιο.
  • ΗΡΩΝ: ‘Εδωσε τιμή στα 15,87 λεπτά/κιλοβατώρα από 16,3 λεπτά/ κιλοβατώρα τον Ιούνιο και από 10,11 λεπτά/κιλοβατώρα στο πράσινο τιμολόγιο Μαϊου. Η εταιρεία αύξησε την έκπτωση συνέπειας στο 35%.
  • Volton: Έδωσε τιμή στα 15,88 λεπτά/κιλοβατώρα τον Ιούλιο με αρχική έκπτωση 10% και έκπτωση συνέπειας 33%, από 12,92 λεπτά/κιλοβατώρα που ήταν τον Ιούνιο.
  • Ζενίθ: ‘Εδωσε τιμή στα 20,52 λεπτά/κιλοβατώρα τον Ιούλιο από 16,9 λεπτά /κιλοβατώρα που ήταν τον Ιούνιο.
  • Solar Energy: Έδωσε τιμή 17,47 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας και μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ.