Για ανυπόστατες κατηγορίες και θεωρίες συνωμοσίας κάνει λόγο η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ σε απάντησή της για την προσφυγή της Γ. Αποστολόπουλος Α.Ε., βασικού μετόχου του Ιατρικού Αθηνών κατά της ίδιας και των εταιρειών του ομίλου MIG για το θέμα του Υγεία.

Στόχος των δικαστικών ενεργειών είναι να ματαιώσουν τα σ΄χεδια για την πώληση του Υγεία, θυγατρικής του ομίλου MIG.

Στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει τα ακόλουθα:

α) Η MIG είναι ανεξάρτητη, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία, με ισχυρή διοίκηση, η οποία αποφασίζει και ενεργεί αυτόνομα, χωρίς έλεγχο ή παρεμβάσεις από την Τράπεζα Πειραιώς. «Ως εκ τούτου η τράπεζα δεν είχε συμμετοχή στη διαδικασία πώλησης του ΥΓΕΙΑ ούτε στη λήψη των σχετικών αποφάσεων ούτε υπέδειξε ποτέ ενδιαφερόμενους αγοραστές» αναφέρεται χαρκατηριστικά στην ανακοίνωση.

β) Οι ανυπόστατες αιτιάσεις και τα σενάρια συνωμοσίας που περιλαμβάνουν τα δικόγραφα, δεν συντελούν στη διαμόρφωση εικόνας σοβαρού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, ιδίως όταν δεν συνοδεύονται από υψηλότερη δεσμευτική προσφορά με πιστοποίηση ύπαρξης των αναγκαίων κεφαλαίων.

γ) Η τράπεζα δεν προτίθεται να επιτρέψει τη δυσφήμισή της και τη διακινδύνευση των νομίμων συμφερόντων της από μεθοδεύσεις ανταγωνιστών του Υγεία, οι οποίες κινούνται εκτός της αποδεκτής επιχειρηματικής πρακτικής και ευπρέπειας. Στο πλαίσιο αυτό μελετά τις νομικές ενέργειες στις οποίες σύντομα θα προβεί για προάσπιση των επιχειρηματικών της δικαιωμάτων, της καλής της φήμης και του συμφέροντος των μετόχων της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here