Όλο το ποσό του έκτακτου μερίσματος, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή θα καταβάλει άπαξ η Jumbo στους μετόχους της, αντί δύο ισόποσων δόσεων, ύψους 0,15 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2021.

Η αλλαγή αυτή στις προγρμματισμένες καταβολές αποδίδεται σε λόγους απλούστευσης της διαδικασίας.

Tο συνολικό μέρισμα το οποίο θα καταβληθεί από τον όμιλο Jumbo για τη χρήση 2021 θα είναι προσαυξημένο κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο για το 2020. Ειδικότερα, το συνολικό μικτό ποσό που θα έχει καταβληθεί στους μετόχους έναντι των  κερδών της χρήσης 2021, ανέρχεται σε μικτό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή,έναντι 0,615 ευρώ ανά μετοχή το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2021, ο Όμιλος προχώρησε τον Ιούλιο σε έκτακτη χρηματική  διανομή μικτού ποσού 0,47 ευρώ ανά μετοχή ως προκαταβολή του μερίσματος για τη  χρήση του 2021.

Στόχος είναι να επιβραβεύσει τους μετόχους – συνεταίρους της για την στήριξη και εμπιστοσύνη  στην Εταιρεία και την Διοίκησή της προκαταβάλοντας, με την μορφή έκτακτης  χρηματικής διανομής.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here