Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τον ασφαλιστικό κλάδο. Μέσω νέων τεχνολογιών (social media, machine learning, artificial intelligence, blockchain, IoT, κ.α.) και των ταχεία αναπτυσσόμενων Insurtech προσφέρονται πλέον ενδιαφέρουσες, αποδεδειγμένες λύσεις και καινοτόμες προτάσεις τόσο στις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και στους πελάτες τους σε διάφορα σημεία της ασφαλιστικής αλυσίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λύση στο πρόβλημα της ασφαλιστικής απάτης double dipping.

To double dipping είναι η κατηγορία ασφαλιστικής απάτης όπου υποβάλλεται αξίωση σε δύο ή και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες και αξιώνοντας αποζημίωση για το ίδιο συμβάν από όλες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εταιρείες αποζημιώνουν η κάθε μία ξεχωριστά τον ασφαλισμένο ή τους άλλους δικαιούχους για την ίδια περίπτωση ζημιάς.

Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι αν κάποιος εμπλεκόμενος σε ατύχημα αυτοκινήτου υποβάλλει αξιώσεις σε δύο διαφορετικές ασφαλιστικές (αυτή που καλύπτει προσωπικό ατύχημα στο αυτοκίνητο και αυτή που καλύπτει ασφαλιστήριο υγείας. Σε αρκετές περιπτώσεις η διπλή αξίωση μπορεί να αποτελεί αδίκημα ιδίως όταν έχουν σαν αποτέλεσμα το κέρδος για τον ενάγοντα δηλαδή είσπραξη αμοιβής από ζημιά ή τραυματισμό. Το γεγονός ότι ο διαμοιρασμός των δεδομένων (data-sharing) μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών δεν είναι διαθέσιμος μέχρι τώρα στην ελληνική αγορά, η συγκεκριμένη κατηγορία απάτης δεν μπορεί να ελεγχθεί. Σύμφωνα με στοιχεία από χώρες του εξωτερικού, όπου οι εταιρείες διαμοιράζονται τα δεδομένα τους για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης κατηγορίας απάτης, διαπιστώνεται ότι είναι μία συνηθισμένη περιπτώση.

Αρωγός για τη λύση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η τεχνολογία η οποία μπορεί να δώσει λύση για την ασφάλεια των δεδομένων, για τη διαφύλαξη των αναγκαίων συνθηκών βάσει του κανονιστικού πλαισίου GDPR και για τον επιτυχή εντοπισμό των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here