Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής  Αρχής το 2019, οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας. ‘Έτσι ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων της εκτεταμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (βωξίτης, αλουμίνα, αλουμινίο- Α! ύλη, προϊόντα έλασης και διέλασης, τελικά προϊόντα), που είναι ιδιαίτερα  γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως:

  • Ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1.850 εκατ.€αξία εξαγωγών, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων,  παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 3% σε σχέση με το 2018 κυρίως λόγω των διεθνών εμπορικών πολέμων, και
  • Ο 1ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 831 εκατ.€ περίπου σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με το 2018.

Ειδικότερα,

  • Οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το 2019 σημείωσαν αύξηση πάνω από το 2%, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 47% των συνολικών πωλήσεων. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη.
  • Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης το 2019 παρ ότι σημείωσαν οριακή αύξηση κατά 1% κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές αφού οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον το 83% των συνολικών πωλήσεων.

Αναλυτικότερα για την πρώτη μεταποίηση:

  • Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2019 παρ ότι σημείωσαν πτώση  κατά 3%, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου (68% των συνολικών  πωλήσεων της α΄μεταποίησης του κλάδου). Με τα ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα και τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής είναι ο πιο εξωστρεφής υπο-κλάδος αφού το 88%  της παραγωγής εξάγεται στις διεθνείς αγορές.
  • Ο κλάδος της διέλασης συνέχισε την ανάκαμψή του και  οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2019  σημείωσαν  αύξηση  κατά 11%  περίπου σε σχέση με το 2018. Η εγχώρια αγορά σημείωσε αύξηση, για 4η συνεχόμενη μετά το 2007, κατά 13% σε σχέση με το 2018. Οι  εξαγωγές τέλος που απορρόφησαν το 72% των πωλήσεων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 10% περίπου σε σχέση με το 2018 και κατευθύνθηκαν κυρίως στις απαιτητικές  αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια χρήση που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή  τόσο στην εγχώρια αγορά (73%) όσο και στις εξαγωγές (30%) αξιοποιώντας τα  διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.

Όπως φαίνεται και στα παρακάτω γράφημα οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από €600 εκ.  το 2009 σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα €1,7 δις το 2019.

 

ΚΛΑΔΟΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ* : ΕΞΕΛΙΞΗ  ΑΞΙΑΣ  ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2009 -2019 ( ευρώ)

*Δεν συμπεριλαμβάνονται βωξίτης και αλουμίνα

 

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη για την Ελληνική  βιομηχανία αλουμινίου. Στην εγχώρια αγορά  αναμένεται  περαιτέρω αύξηση της ζήτησης στον  τομέα της οικοδομής και του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ».  Παράλληλα  στις διεθνείς αγορές  παρατηρείται   μια συνεχώς αύξουσα ζήτηση αλουμινίου στη  βιομηχανία  ιδιαίτερα  στον τομέα των μεταφορών, της συσκευασίας και σε μεγάλα οικιστικά έργα. Το αλουμίνιο  θεωρείται το σύγχρονο βιομηχανικό υλικό και η παγκόσμια ζήτηση  θα διπλασιαστεί έως το 2050.

Για την ικανοποίηση  της αυξημένης ζήτησης  δρομολογούνται νέες επενδύσεις ύψους  μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων. Οι επενδύσεις αυτές   αφορούν τον εκσυγχρονισμό και  την  εγκατάσταση νέων  μονάδων  για  παραγωγή  προϊόντων αιχμής  για τους κλάδους της α΄ύλης, της έλασης και διέλασης, την έρευνα και ανάπτυξη διεθνώς πιστοποιημένων συστημάτων αλουμινίου για πόρτες/ παράθυρα, καθώς και υποδομές για την κυκλική οικονομία.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  • ΜΕΓΕΘΟΣ: Αποτελείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις  σε όλα τα στάδια μεταποίησης  και εμπορίου
  • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα
  • ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: 3 – 4 στάδια μεταποίησης από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα (Δικαίως  ονομάζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ»)
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here