Αποζημίωση ύψους €12 εκατομμυρίων από την DCI ζητά μέσω προσφυγής στο ελληνικό δικαστήριο η  Dolphin Capital Partners Ltd (“DCP“) του Μίλτου Καμπουρίδη, κάνοντας λόγο για ζημιά που υπέστη ως αποτέλεσμα της δυσφημιστικής και ψευδούς αγωγής στην Ελλάδα στις 19 Απριλίου 2024.

Η Ανταγωγή κατατέθηκε στις 17 Ιουνίου 2024 από τον Μίλτο Καμπουρίδη και τον Μιχάλη Τσιρίκο και προστίθεται στην αγωγή που είχε υποβάλει η DCP ύψους €10,25 εκατομμυρίων πλέον τόκων και δικαστικών  εξόδων που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας στις 6 Απριλίου 2023. Η συγκεκριμένη αγωγή αφορούσε ζημιές που προέκυψαν από την παράνομη καταγγελία της σύμβασης διαχείρισης επενδύσεων του 2021 από την DCI.

Η DCP έχει επίσης δώσει εντολή στους δικηγόρους της στην Ελλάδα να καταθέσουν τις σχετικές αγωγές και μηνύσεις κατά των Διευθυντών της DCI, καθώς και των διευθυντών και στελεχών των ελληνικών θυγατρικών της DCI, οι οποίοι είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τις ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα των διαφόρων δυσφημιστικών αγωγών που κατατέθηκαν στην Ελλάδα από την DCI.

Η DCP σημειώνει επίσης ότι οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στις προηγούμενες δημόσιες ανακοινώσεις της, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://dolphincp.com/dcp-rns/, δεν έχουν ακόμη απαντηθεί δημόσια. Αντίθετα, η DCI συνεχίζει να σιωπά για τη χρηματοοικονομική της κατάσταση και φερεγγυότητα και λειτουργεί με μικρά, βραχυπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένα  μέρη.