Άνοιξε η πλατφόρμα για την δήλωση των αναδρομικών ποσών των ετών 2015 – 2020, ώστε συνταξιούχοι και μισθωτοί, που έχουν λάβει αναδρομικά ποσά να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για να εμφανίσουν στην Εφορία τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2022.

Η δήλωση των αναδρομικών ποσών θα πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, χωρίς την επιβολή προστίμων και ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024.