Η Marfin Investment Group ανακοίνωσε ότι κατά την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νομίμως 41 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 37,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Κατόπιν αιτήματος της μετόχου «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εκπροσωπούσε ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αναβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, για την Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο.

Στη μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, βάσει της ιδίας ημερομηνίας καταγραφής (16/08/2020).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here